Då du blivit en kristen - fått en tro på Jesus Kristus och tagit emot honom som din Frälsare - kommer tjuven genast och vill föra dig in i en pingstkyrka eller något annat samfund eller kyrka.

Det händer de flesta, kanske alla.

Men i dessa så kallade kyrkor finns inte Gud.

Varför?

Därför att Gud inte trivs bland ulvar som är falska kristna.

(För de utvaldas skull (till dem som han säger GÅ UT..) kan han då och då uppenbara sig i "kyrkorna")

----

De falska kristna har aldrig gått in genom Grinden utan försökt komma in genom bakdörren.

GRINDEN är Jesus Kristus Guds Son..

Johannes 10:1 ”San­ner­li­gen, jag säger er: den som in­te går in i fårfållan ge­nom grin­den ut­an klätt­rar in på ett an­nat ställe, han är en tjuv och en röva­re."

Många av de som säger sig vara kristna  är uppfostrade i den kristna traditionen med kristna regler.

Dock INGEN blir en kristen av någon annans tro eller genom uppfostran!

Tvärtom kan detta vara ett hinder.

De ser allt det osunda som deras föräldrar står för eftersom dessa är medlemmar (eller går till) i falska kyrkor.

Om du vill bevaras i din tro gå ut ur babylon-kyrkorna och håll dig till den levande Guden. (Uppenbarelseboken 18:4)

Han ska föra dig in i hela sanningen. (Johannes 14:26)

Tjuven kommer bara för att slakta dig och förgöra dig och ta din tro ifrån dig.

I de falska kyrkorna styr pastorer och präster som är beroende av sin försörjning genom månadslön.

Utan månadslönen vet de inte vad de ska göra och hur de ska kunna göra karriär.

Därför lär de "sina medlemmar" att betala 10nde som är en falska lära för Nya Testamentets kristna. (Se här)

"Prosperity-predikanter" (trots att ulven Ulf Ekman har gått över till katolicismen - en annan falsk lära) och dess tänkande härskar fortfarande i Sveriges kyrkor.

Varför?

Jo, för att människor som inte har en levande tro vill bli rika och går på Satans lögn om att "ge så får du och bli därmed rik".

Matteus 6 19-20 Sam­la in­te skat­ter här på jor­den, där mal och mask förstör och tju­var bry­ter sig in och stjäl. Sam­la skat­ter i him­len, där var­ken mal el­ler mask förstör och inga tju­var bry­ter sig in och stjäl.

När du blivit en "medlem" i den sanna Guds församlingen (född på nytt Joh. 3:3) avskyr du de falska kyrkorna (samfunden och Svenska kyrkan etc.). 

HUR blir du en medlem i Guds församling?

Jo, genom din tro på Jesus Kristus som din Frälsare. INTE genom att gå in i en kyrka.

De falska kristna kommer att säga till dej: "du måste vara medlem i en församling".

De menar medlem i en kyrkobyggnad och i en rörelse, bedragna som de är.

Antingen är dessa nyomvända och har därmed blivit lurade av Satan, eller också är de ulvar i fårakläder, som ljuger medvetet för att de tillhör Satans vargflock.

INGEN sund människa och absolut INGEN sann kristen, vill sitta på en bänk och gnugga baken söndag efter söndag som en idiot.

Gör du det så får du ändå mer avsky mot Gud eller så somnar du in i lögnen och går därmed evigt förlorad - till HELVETET, som Jesus så många gånger varnar för i evangelierna!

EN SANN KRISTEN SER OCKSÅ GENOM SIN SANNINGLIDELSE,  ATT ALLA "KYRKOR" I SVERIGE HAR MEDVETET GÅTT IN I VÄRLDSKYRKAN - ALLTSÅ SATANS KYRKA! (Se Sveriges Kristna Råd - medlemskyrkor).

(OBS - detta får du aldrig höra av pastorerna och prästerna och de som kallar sig ledare för kristenheten!!)