"1917 har översatts av framförallt tre personer som ingick i bibelkommissionen och det som är chockerande är att två av dessa personer inte trodde att Gud hade bevarat sitt Ord till våra dagar,"

Förord

Den översättning som förmodligen har påverkat svensk kristenhet mest under 1900-talet är 1917 års översättning. Idag är det få som fortfarande använder den men eftersom Folkbibeln har valt att revidera denna översättning i Gamla Testamentet så utövar den ett visst inflytande fortfarande. När NT-81 kom ut så valde en hel del kristna att fortsätta använda 1917 års översättning. Många gånger i sådana här sammanhang av andligt förfall är det bra att istället för det nya hålla fast vid det gamla. Men sanningen är tyvärr den att 1917 är inte något bra att hålla fast vid. Redan i slutet av 1800-talet hade den förödande bibelkritiken redan gjort stora landvinningar, vilket 1917 års bibelkommission var påverkad av. De sanningar som kommer att avslöjas i detta häfte kommer att överraska många sanningsälskande bibelläsare, som fortfarande använder 1917 eller som tidigare har använt den. Eftersom Folkbibeln valde att revidera 1917 så är det viktigt att veta att den kan vara mycket svår att revidera och att det finns gott om ställen där 1917 visar upp en motvilja till Kristusprofetior.

Dessutom har inte 1917 alltid följt den hebreiska masoriska grundtexten, som innebär att det på somliga ställen blir en helt felaktig översättning. En del av dessa fel har därefter Folkbibeln kopierat. 1917 har översatts av framförallt tre personer som ingick i bibelkommissionen och det som är chockerande är att två av dessa personer inte trodde att Gud hade bevarat sitt Ord till våra dagar, utan den ursprungliga läsarten hade gått förlorad även i Gamla Testamentet! Dessa helt felaktiga uppfattningar om Gud och Hans Ord påverkar naturligtvis en översättning. På samma sätt som det är viktigt att följa rätt grundtext i Nya Testamentet så är det viktigt att göra det samma i Gamla Testamentet.

Bibel 2000 har haft som grund en ny upplaga av den hebreiska masoretiska texten BHS 1967/77, men det finns lite drygt 4200 ställen i GT där det förekommer avvikelser. På en del ställen har de antika översättningarna fått påverka textvalet. Folkbibeln har också följt BHS 1967/77, men eftersom den till stora delar är en revidering av 1917 som i sin tur inte alltid har följt den hebreiska texten, så finns det även här avvikelser från den hebreiska texten. Reformationsbibeln reviderar Karl XII:s kyrkobibel men eftersom den inte alltid har följt den hebreiska texten så översätter vi den engelska översättningen King James Version när det finns avvikelser. Orsaken är att King James Version är den översättning som konsekvent har följt den hebreiska masoretiska texten, dvs. den andra rabbinska Bibeln utgiven av Bomberg 1524-25. Detta innebär att Reformationsbibelns revidering av Karl XII:s kyrkobibel kommer att översätta King James Version när det finns avvikelser. Det är sålunda angeläget att denna revidering och översättning kommer ut mycket snart.

Läs mer

Reformationsbibeln