https://www.youtube.com/watch?v=NmuiApBVklU&app=desktop


https://www.youtube.com/watch?v=orc7ijwvMac

En kommentar säger: "Sagt av Hans Holmer: Om sanningen om mordet skulle komma fram så skulle det sända chockvågor genom det svenska samhället. I konstitutionsutskottet vägrade HH svara på vad han menade. Det skulle ta för lång tid att gå in på, menade HH. Och vad hände sedan, blev HH inkallad till Palmeutredningen eller till justitiedepartementet? NEJ, ingenting hände!! Detta mordet stinker lång väg!!!"

DE SOM STYR HELA VÄRLDEN SER TILL ATT SAKER SKER SOM DE VILL.