DN

"FN:s klimatpanel, IPCC, konstaterade i sin rapport i oktober förra året att ”snabba och omfattande förändringar av hela samhället i en skala som saknar motstycke”, krävs för att målen i Parisavtalet ska nås."

-----

Att människor inte förstår att det finns en SATAN!

Det är han som genom sitt folk (och FN) använder Greta Thunberg att säga det han vill och göra det han vill.

Människor är totalt omedvetna om att det finns ett liv efter detta och att de ska möta den levande Guden Jesus Kristus.

(Här ett expempel på total okunnighet - Mats Wahl.

Och här:

Swebbtv - Domedagsglaciären ~ Video)

Då hjälper inga ursäkter utan de ska kastas i den brinnande ugnen.

Uppenbarelseboken 21:8 "Men de fega, de otroende och de skändliga, mördarna, de otuktiga, trollkarlarna, avgudadyrkarna och alla lögnare skall få sin del i sjön som brinner av eld och svavel. Detta är den andra döden."