(Observera - att "alertsweden.bloggo.nu" anses som en "hate-site" av lögnarna! Det är ännu inte sagt, men Bibeln säger att somliga ska pryglas och föras in i synagogor och inför domare! Det gäller alltså dem, som står för och tror på Guds ord, som är sanningens ord.)

Satan är den som vill att Sveriges regering kallas feministisk.

Satan är den som feminiserar män.

Satan är den som förstör äktenskap.

Satan är den som ligger bakom 8 Mars.

Satan är den som ligger bakom METOO-kampanjen. *

Satan hatar att människorna är heterosexuella.

Satan hatar att det finns olika kön.

Satan vill få människorna att gå på hans idéer.

Satan besätter människorna med onda andar.

Satans vill få hela världen att dyrka honom.

Satan hatar Gud den Allsmäktige.

Satans mål är att föra alla människor till det ställe, han är bestämd att komma: TILL HELVETET!


https://www.youtube.com/watch?v=uyBzlgnBGI0

The Great White Throne Judgment described in Revelation 20:11-15 is a judgment for unbelievers.

That passage makes it clear that no one at that judgment has his name in the Book of Life (Revelation 20:12-14).

The fate of the ungodly is sealed; their names are not in the Book of Life; their punishment is sure.

----

We all have a face to face with Jesus Christ.

We will know what God thinks of our self-righteousness when we gaze upon the face of Jesus.

He that believeth on the Son hath everlasting life: and he that believeth not the Son shall not see life; but the wrath of God abideth on him. John 3:36 (KJV)

For the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men, who hold the truth in unrighteousness; Romans 1:18 (KJV)

But because of your hard and impenitent heart you are storing up wrath for yourself on the day of wrath when God’s righteous judgment will be revealed. Romans 2:5 (ESV)

For God has not destined us for wrath, but to obtain salvation through our Lord Jesus Christ, 1 Thessalonians 5:9 (ESV)

Read all

~~~~

"The god of this age has blinded the minds of unbelievers, so that they cannot see the light of the gospel that displays the glory of Christ, who is the image of God." 2 Corinthians 4:4

"Ty den här tidsålderns gud har förblindat de otroendes sinnen, så att de inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet - han som är Guds avbild." 2 Korintierbrevet 4:4

~~~~

* Här kan du läsa (om du vill betala) vad lättlurade kvinnor och lättlurade män gör med människor!! De är avskyvärda! Gud ska en gång ställa dem till svars, för de liv de förstört med hjälp av Satan!

HÄR: The UN And Green Economy Rally Behind International Women’s Day

Read:The Antichrist is the final ruler !!