Jesus sade till sina lärjungar innan han korsfästes:

Johannes 12:31 Nu går en dom över denna världen, nu skall denna världens furste utkastas.Då Jesus korsfästes av dem som hatade honom kastades Satan ut ur himlen.

Politiker, media människor, myndighetspersoner och alla människor är Satans offer och hans tjänare.

Inte förrän människan möter Jesus Kristus, honom som Fadern sände till jorden, faller ridån (täckelset) från hjärtat.

Då först kan människan se och då först kan människan vara Jesus tjänare, vilket betyder att nu kan hon tjäna sanningen, rättfärdigheten och livet.

2 Korintierbrevet 4:4 Ty de otrognas sinnen har denna tidsålders gud så förblindat, att de icke se det sken som utgår från evangelium om Kristi, Guds egen avbilds, härlighet.

Människan är inte längre en slav till dödens herre - till Satan.

Denna tidsålders gud (Satan) har inte längre någon makt över dem som tillhör Gud.

Här är en bön av David till Gud om beskydd mot onda människor:

Psalm 140

1 För sångmästaren, en psalm av David.

2 Rädda mig, Herre, från onda människor,
bevara mig för våldsmän,
3 för dem som tänker ut ont i sina hjärtan
och dagligen vållar strid.
4 De vässar sina tungor som ormar,
huggormsgift är bakom deras läppar. Sela.
5 Bevara mig, Herre, för de ogudaktigas händer,
skydda mig för våldsmän,
som tänker ut planer för att få mig på fall.
6 Stolta människor gillrar fällor med garn för mig,
de breder ut nät vid vägens kant,
snaror sätter de ut för mig. Sela.

7 Jag säger till Herren: "Du är min Gud."
Lyssna, Herre, till min bön om nåd.
8 Herre, Herre, min frälsnings starkhet,
du skyddar mitt huvud på stridens dag.
9 Herre, uppfyll inte de ogudaktigas önskningar,
låt inte deras planer lyckas,
så att de förhäver sig. Sela.

10 Låt dem som omringar mig själva drabbas
av sina läppars ondska.
11 Låt eldsglöd regna över dem,
låt dem kastas i eld,
i djup som de inte kan komma upp ur.
12 En baktalare skall inte bestå i landet,
våldsmän skall jagas av olycka, med slag på slag.
13 Jag vet att Herren skall utföra den förtrycktes sak
och skaffa den fattige rätt.
14 De rättfärdiga skall prisa ditt namn,
de rättrådiga skall bo inför ditt ansikte.

~~~~

Gud har en plan.

Planen är att frälsa (rädda) ett folk till sig.

För eller senare, ofta efter mycket lidande, söker de som är kallade och utvalda Gud.

Det är NÅD! Bara NÅD!

Efesierbrevet 2:8 Ty av nåden ären I frälsta genom tro -- och det icke av eder själva, Guds gåva är det.

Ingen kan söka Gud som inte först söks av Gud!

Gud söker och människan svarar.

(Människor söks av Gud men de flesta bryr sig inte om att svara.)

De som hör till Gud (som är kallade till det eviga livet) förblir hos honom, tacksamma och lyckliga att de till sist funnit och blivit funna av Livets Furste.

I kyrkor och samfund är det dock Satan som styr.

Dessa organisationer leds av falska kristna som är Satans tjänare.

I samfunden och i kyrkorna lyder människorna inte Gud utan Satan och sina falska ledare.

I 1 Johannes brev 2:3-6  i Bibeln kan man läsa om att Gud vill ha ett LYDIGT folk som håller hans bud..

För att Satan inte ska avslöjas, så talar han sanning blandat med lögn genom sina predikanter.

Dessa falska ledare är bra på att kompromissa. (som "pastor Jansson" som man säger!! De är både JA och NEJ!)

På så sätt döljer Satan sig för de som är okunniga i Guds Ord, de som inte bryr sig om att följa och LYDA Gud.

~~~~

Ingen kan finna Gud i andra läror.

Bara de som ser och bekänner Guds Son Jesus Kristus kan bli räddade till det eviga livet.

Bara de som förblir i den sunda läran (Jesus lära) kan bli räddade till det eviga livet.


Guds Dom - okänd konstnär. Helvetet utvidgar sig!!

Den som tror på Jesus Kristus tror också på Fadern som har sänt Sonen till räddning/frälsning och till det eviga livet.

Johannes 12: 45 Och den som ser mig, han ser honom (Fadern) som har sänt mig.

Jesus sa: JAG ÄR VÄGEN, SANNINGEN OCH LIVET - ingen kommer till Fadern utom genom mig. Johannes 14:6

Vi veta att vi äro av Gud, och att hela världen är i den ondes våld.1 Johannes 5:19

The Mystery of Human Life