https://www.youtube.com/watch?v=H3_gGc7AZ24

"Vi diskuterar Coronautbrottet och de simuleringar som gjorts kring pandemi i slutet på 2019. Är det en slump att Netflix gick ut med en serie om pandemi just innan utbrottet i Kina?"

Dessa män vet inte att det finns en Gud och en Satan!

~~~~

Psalm 2

1 Varför är hedningarna i uppror och varför tänker folken fåfängliga ting? 2 Kungarna på jorden trädde fram och furstarna gaddade sig samman mot HERREN och hans Smorde.* 3 De säger: Låt oss slita sönder deras bojor och kasta deras band bort från oss. 4 Men han som tronar i himlen ler, Herren ska göra narr av dem. 5 Sedan talar han till dem i sin vrede och med sin vredes glöd förskräcker han dem: 6 Jag har insatt min konung på Sion, mitt heliga berg. 7 Jag ska förkunna om ett beslut: HERREN har sagt till mig: Du är min Son, i dag har jag fött dig.* 8 Be mig, så ska jag ge dig hedningarna till arv och jordens ändar till din egendom. 9 Du ska krossa dem med järnspira, du ska slå sönder dem som lerkärl. 10 Så var nu visa ni kungar, ta varning, ni domare på jorden! 11 Tjäna HERREN med fruktan och gläd er med bävan! 12 Ge Sonen hyllningskyss*, så att han inte blir vred och ni förgås på vägen, även om hans vrede bara blossar upp lite. Välsignade är alla de som förtröstar på honom.

Den som älskar sanningen och den som söker sanningen har sanningen i Bibeln, som är Guds ord till människan.

I Bibeln kan du som bryr dig om din själ se, hur Satan kämpar mot den levande Guden för att utropa sig själv som Gud.

Men Satan besegrades på korset. Därför har han ingen chans, utan är redan besegrad.

Detta förstår inte hans anhängare (satansdyrkare), lurade som de är av mörkrets furste som är Satan.

Vakna upp du som sover! Bli en ny människa och du förstår hela sammanhanget.

Satan och hans folk kämpar febrilt, som du kan höra på videon.

Men som sagt han (Satan) är besegrad på korset för mer än 2000 år sedan.

BLI FÖDD PÅ NYTT OCH DU KAN VARA TRYGG ÄVEN OM DE VLL TILLINTETGÖRA DIG. MEN DE KAN BARA TA DIN KROPP. DIN SJÄL KAN DE INTE TA. NÄR DU BLIVIT ETT SANT GUDS BARN ÄR DU RÄDDAD FRÅN DENNA ONDA VÄRLD OCH FRÅN SATANS MORDLUST. GUD GER DIG ETT EVIGT LIV MEDAN DE SOM HAR ONT I SINNET KOMMER TILL HELVETET. DÄR SKA DE PLÅGAS FÖR EVIGT - AV DERAS HERRE SOM ÄR SATAN.

VAD VÄLJER DU?!

HIMMELEN

ELLER HELVETET?