Satan trivs där sanningen inte finns.

Sanningen finns inte i Svenska kyrkan.

Svenska kyrkan leds av otroende.

Alla inom "kyrkan" borde kolla upp sitt överhuvud (ärkebiskop) Antje Jackelén! (se henne med Nimrods fiskhatt !!)

Kan en kyrkan styras av otroende som Jackelén?

Kan en kyrka styras av annan än av Jesus Kristus?

Om det till äventyrs finns någon pånyttfödd präst så varför är denne då i Svenska Kyrkan??

Är det för lönen?

Är det för äran?

Är det för karriären?

Och inte står det bättre till inom samfunden och de så kallade kristna organisationerna.

De har alla givit sina liv till Satan och Världskyrkan!

Se på Sveriges Kristna Råds hemsida (SKR) "medlemskyrkor", så ser du själv!!

Jämför Bibelns ord (Jesus ord) så kan du se om de predikar ett sant evangelium!

Och hur är det med Eva Brunne, biskop i Svenska kyrkan!

Var i Bibeln står det att det är ok att vara homosexuell!?

EN SKAM ÄR DET!!

~~~~

Uppenbarelseboken 18:1-4

Babylons fall


18 1 Sedan såg jag en annan ängel komma ner från himlen med stor makt, och jorden lystes upp av hans härlighet. 2 Och han ropade med stark röst: "Fallet, fallet är det stora Babylon! Det har blivit en boning för onda andar, ett tillhåll för alla orena andar, ett näste för alla orena och avskyvärda fåglar. 3 Alla folk har druckit av hennes otukts vredesvin, och jordens kungar har horat med henne, och jordens köpmän har blivit rika av hennes omåttliga lyx ."
 4 Och jag hörde en annan röst från himlen: "Gå ut från henne, mitt folk, så att ni inte deltar i hennes synder och drabbas av hennes plågor.