Katolska Kyrkan (Satans kyrka-Världskyrkan) har alla samfund och kyrkor skrivit under på att de ska följa!
Se HÄR! Och HÄR!

Satanic Horns Hand Sign Thrown Up by Pope Francis ¿
Tyvärr vill de flesta människor på jorden tro att vi är skyddade av våra regeringar och att de flesta människor på jorden är goda.

Den inställningen är ett tecken på att vi alla är "mindkontrollerade" ända från födseln av Guds motståndare Satan.

Bara om vi blir en ny skapelse genom tron på Jesus Kristus som Herre blir vi fria att se sanningen!

Johannes 3:16-17; Romarbrevet 10:9