Det är ett mycket fult spel som pågår bakom kulisserna, de så kallade “demokratiska” kulisserna, och detta blir bara allt tydligare och tydligare för oss som kan vår historia, vill ha kunskap och som har sökt och fått kunskap om vad som verkligen har skett under historiens gång samt hyser kärlek till sanningen.

Under flera århundraden har massorna (majoriteten av mänskligheten) blivit duperade av människor som själva har blivit duperade och/eller inte har varit intresserade av annat än att berika sig själva på det för dem mest bekväma sätten. Vi ser exakt samma tendens idag men med skillnaden att information som tidigare endast kom ett fåtal till del idag har blivit tillgänglig för de flesta människor genom internet.

De som inte tjänar på att information som tidigare var dold för allmänheten, kommer fram, gör förstås sitt bästa för att motarbeta detta och man är beredd att ta till vilka metoder som helst för att undanhålla människor den sanning som handlar om att ett fåtal människor, en väl sammansvetsad grupp, har tillåtits att sätta dagordningen och att styra över våra tankar och våra åsikter.

Man drar sig inte för att genom odemokratiska och ogudaktiga tillvägagångssätt skapa en foglig massa av likriktade och i förhållande till sanningen, frånvända människor vars enda mål och mening är att få åtnjuta ett gott liv. Då gränsen mellan ett bra och ett dåligt liv handlar om pengar (att ha mycket eller lite pengar) förvandlas människans värde till att vara någon eller att inte vara någon (och detta nöjer sig de flesta med) när detta i själva verket skulle kunna kallas utpressning.

En människas värde är inte beroende av hur mycket makt eller hur mycket pengar den har och allt vad den har lyckats tillförskansa sig genom sin makt och sina pengar såsom materiella tillgångar.

Därför är det så viktigt för de som inte står upp för “allas lika värde” och “vi gillar olika” att alltid hänvisa till att alla har ett lika värde och att alla bör gilla olika. På så sätt tar man udden av den verkliga diskussionen som borde handla om grunden till varför alla inte är lika välbeställda som dem vilka uttalar dessa orden i tid och otid och varför det finns människor i världen som inte kan äta sig mätta varje dag och som inte ens har rent vatten samtidigt som det finns de som lever i överflöd och i många fall inte nöjer sig med det utan bara vill ha mer. Mer, mer av livets goda för att sedan påstå att alla är lika mycket värda och att de gillar olika.

De människor som idag manar andra människor till att öppna sina hjärtan och plånböcker här i Sverige och i de övriga europeiska länderna för att få bukt med flyktingströmmarna, är patetiska och onda då de själva inte har öppna hjärtan och inte heller öppna plånböcker. Deras plånböcker liksom deras hjärtan är tillslutna och de är inte beredda på att ge allt de kan ge utan talar om solidaritet och att alla måste hjälpas åt.

De ger av sitt överflöd (så lite som möjligt) men förväntar sig att andra skall ge det de inte har råd att ge utan att själva hamna i kategorin hjälpsökande och nödlidande.

Socialismen har lyckats sprida sitt gift i det svenska samhället och i många andra europeiska länder under många decennier. Man har invaggat den svenska befolkningen i en falsk trygghet om att allt ordnar sig för det finns alltid bidrag

Läs mer

***

Läs även:

IS är sionisternas duktiga idioter

Antagligen är det fler än jag som känner obehag och fruktan bara av att höra terrororganisationen IS (ISIS) nämnas och tankarna går förstås till Islam och muslimer. Media (sionistmedia) har nämligen fått oss (de flesta av oss) till att tro att IS representerar Islam och muslimer när IS i själva verket styrs av judar (falska judar) som är kabbalister och sionister.

Detta att IS styrs av falska judar (Satans synagoga) har medlemmarna i IS som till mestadels består unga män som har förlorat mycket på grund av de skapade krigen i sina hemländer, antagligen inte heller någon aning om.

And listen to this audio:The United States and Israel Organize Genocide in North Africa and the Middle East—Refugees, Destabilization, Conquest, and Lies According to Plan http://www.texemarrs.com/

***


1 Tessalonikerbrevet 5:3 När folk säger: "Fred och trygghet", då drabbar undergången dem lika plötsligt som värkarna hos en kvinna som ska föda, och de slipper inte undan.