Markus evangelium 10:6 Från skapelsens början gjorde Gud dem till man och kvinna 

Konsten kan visa båda sidor - både Gud och Satan.

I fallet med Elisabeth Ohlson Wallins bilder så kan alla se att det är mörkrets sida - SATAN.

GUD ÄLSKAR SYNDAREN MEN HAN HATAR SYNDEN, JOH. 3:16

Ingen psykolog, psykiater eller läkare kan ge människan en frisk ande - bara Gud kan det.

Satan är den som perverterar och gör osunt - allt för att dra ned människan dit han själv hör - till helvetet!

GUD ÄLSKAR OCH SATAN HATAR!

Hovet till attack mot pizzabild

Protestera mot Ecce Homo!

Den 20-21 maj är det dags för Pridefestival i Eskilstuna. Svenska Kyrkan i Eskilstuna kommer att delta i detta jippo. Deras bidrag blir att Ecce Homo utställningen av Elisabeth Ohlson Wallin kommer att visas i Kloster kyrka.

~~~~

Jud. v 7-8

Så är det också med Sodom och Gomorra och städerna däromkring, som på samma sätt kastade sig ut i sexuell omoral och följde onaturliga begär. De står som ett varnande exempel och får sitt straff i evig eld.
 8 Ändå skändar dessa drömmare på samma sätt sin kropp. De föraktar Herren och hånar höga makter.

Rom. 1:26-28

Därför utlämnade Gud dem åt förnedrande lidelser. Deras kvinnor bytte ut det naturliga umgänget mot det som är onaturligt. 27 På samma sätt lämnade männen det naturliga umgänget med kvinnan och upptändes av begär till varandra. Män gjorde skamliga saker med män och fick själva ta det rättvisa straffet för sin förvillelse.
 28 Och eftersom de inte satte värde på kunskapen om Gud, utlämnade Gud dem åt ett ovärdigt sinnelag så att de gjorde sådant som inte får göras. 29 De har blivit fyllda av all slags orättfärdighet, ondska, girighet och elakhet, de är fulla av avund, mordlust, stridslystnad, svek och illvilja. 30 De skvallrar och förtalar, de hatar Gud och brukar våld. De skrävlar och skryter, de är påhittiga i det onda och olydiga mot sina föräldrar, 31 vettlösa, trolösa, kärlekslösa och hjärtlösa. 32 De känner mycket väl till Guds rättvisa dom, att de som handlar så förtjänar döden. Ändå gör de sådant, och de samtycker dessutom till att andra gör det.


1 Tim. 1:8-11

 Men vi vet att lagen är god, om man använder den rätt 9 och inser att den inte är till för rättfärdiga utan för laglösa och rebeller, gudlösa och syndare, oheliga och oandliga. Lagen är till för dem som misshandlar sin far och mor, för mördare, 10 för dem som lever i otukt och homosexualitet, för slavhandlare, lögnare, menedare och allt annat som går emot den sunda läran, 11 enligt evangeliet om den salige Gudens härlighet som har anförtrotts mig.


1 Kor. 6:9-10

Vet ni inte att orättfärdiga inte ska få ärva Guds rike? Bedra inte er själva! Varken sexuellt omoraliska eller avgudadyrkare, varken äktenskapsbrytare eller de som utövar homosexualitet eller som låter sig utnyttjas för sådant, 10 varken tjuvar eller giriga, varken drinkare, förtalare eller utsugare ska ärva Guds rike.

2 Tim. 3:13

Men onda människor och bedragare ska gå allt längre i sin ondska, de bedrar och är själva bedragna.


~~~~

DE SOM STYR VÄRLDEN GENOM SKUGGREGERINGAR, HATAR RÄTTFÄRDIGHET EFTERSOM DERAS GUD ÄR SATAN.

DE SÄTTER GÄRNA IN DEM SOM PROTESTERAR MOT DERAS PEVERSIONER I FÄNGELSE (Lukas 21:12).

(Svenska Kyrkan är en skapelse av Satans synagoga eftersom den tillhör världskyrkan liksom samfunden)