Ta del av kulturen genom att umgås med nyanlända

Nu skall kulturen hjälpa nyanlända invandrare och "etablerade" svenskar att lära känna varandra. Det svenskfientliga studieförbundet “Bilda” som även har sina tentakler i Israel (Jerusalem) lanserar projektet “kulturkompis i Umeå“.

“ETABLERADE” skall få ta del av olika kulturevenemang “GRATIS” om de tar med sig nyanlända och går på Norrlandsoperan, folkets bio med mera och sedan efteråt fikar eller bara pratar om vad man har upplevt tillsammans.

Det innebär att om du är fattig och inte har råd att gå på operan, på bio etcetera så är det bara till att börja umgås med nyanlända. Då får du tillgång till hela kulturutbudet.

Nyanlända får bostäder men hemlösa svenskar förblir hemlösa

Enligt en rapport från Stockholms stadsmission 2014, var drygt 4.500 svenskar hemlösa och då bara i Stockholm. Den siffran har nog snarare ökat, två år senare, än minskat och då är inte de så kallade EU migranterna som har sina hem i Rumänien eller Bulgarien men som stadsmissionen och andra organisationer liksom myndigheterna och media, väljer att kalla för hemlösa, medräknade då de givetvis önskar sig ett hem även i bidragsparadiset Sverige.

Hemlösa är nämligen alla utländska medborgare som inte har något hem i Sverige även om de har ett hem eller flera hem i andra länder.

Celebra besökare på bloggen

Sedan början av juni 2015 och fram till den sjuttonde augusti i år har bloggen haft en hel del celebra besökare om man bortser från Microsoft som har sitt huvudsäte i Redmond, staten Washington USA.

Microsoft (vi misstänker att de är därifrån) verkar intressera sig för samma artiklar gång på gång (var och varannan dag) men på en annan blogg trots att inget nytt har publicerats där sedan mitten av juli och då kan man ju förstå att det inte står riktigt rätt till och att de säkert ägnar minst lika mycket tid åt denna blogg om inte mer.

Det började med riksdagen och fortsatte med rikspolisstyrelsen, domstolsverket (hela tolv gånger på samma dag), försvarsmakten, försvarshögskolan, Sveriges riksbank, kriminalvården, myndigheten för samhällsskydd och beredskap, skatteverket, tullverket samt regeringskansliet.

Kyrkorna har duperats av Satan

Kristna har sedan århundraden tillbaka blivit duperade av Satan och hans anhängare här på jorden och de flesta som kallar sig kristna tycks bortse från att Satan använder sig av människor (som är lojala mot honom) för att sprida sitt rike här på jorden precis som Gud använder sig av människor, pånyttfödda kristna, för att sprida sitt rike på jorden.

Eftersom han (Satan) på ett så utstuderat och skickligt sätt döljer sina verkliga avsikter, går majoriteten av mänskligheten i fällan. Till det yttre verkar han och hans medhjälpare för fred, enhet, utbildning, samarbete över gränser, kultivering, solidaritet, medmänsklighet, välgörenhet och för att göra världen så trivsam och bra som möjligt.

Svenskarnas bostäder kan konfiskeras

Det är till mångt och mycket en obehaglig tid vi lever i (inte minst så talar rubriken ovan om detta) men samtidigt en spännande tid på många sätt. Vi lever i en tid då Herren Jesus gör en åtskillnad mellan sitt folk, de omvända och pånyttfödda kristna, och "kristna" som väljer att kalla sig kristna för att ligga bra till hos världen och världens barn..

Många är de som kallar sig kristna och som utnyttjar kristendomen och Herren Jesus för att kunna göra karriär i världen och nå framgång bland människorna. De ser Herren som sin frälsare men inte som sin Herre. De är kristna på sina egna villkor och uppmuntras av bedrägliga präster och pastorer som i sin undervisning bekräftar för dem att allt står väl till när det inte står väl till.Uppenbarelseboken 3

"Så säger han som är helig och sann, han som har Davids nyckel, han som öppnar så att ingen kan stänga och stänger så att ingen kan öppna: 9 Se, jag överlämnar åt dig några från Satans synagoga, några som kallar sig judar men inte är det utan ljuger. Jag ska få dem att komma och falla ner inför dina fötter, och de ska förstå att jag älskar dig. 10 Eftersom du har bevarat mitt ord om uthållighet ska jag bevara och rädda dig ur prövningens stund som ska komma över hela världen för att pröva jordens invånare. 11 Jag kommer snart. Håll fast vid det du har så att ingen tar din krona.
 12 Den som segrar ska jag göra till en pelare i min Guds tempel, och han ska aldrig mer lämna det. På honom ska jag skriva min Guds namn och namnet på min Guds stad, det nya Jerusalem som kommer ner från himlen, från min Gud, och mitt eget nya namn. 13 Du som har öron, hör vad Anden säger till församlingarna!
"