Nobelpristagaren John O´Keefe - Fallos - "Davidstjärnan"'

Kom att tänka på John O´Keefes frimuraruttalande på Nobel-middagen...

Man kan även se på hur Norge väljer Nobels fredspristagare.

Det är sanslösa och avslöjande val!