Matteus 24:21 Ty då skall det bliva 'en stor vedermöda, vars like icke har förekommit allt ifrån världens begynnelse intill nu', ej heller någonsin skall förekomma.


David Neil Laurence Levy har skrivit boken ovan.

Jag fann Levys namn och en artikel om hans idéer i massmedia tidningen Metro(som manipulerar som all massmedia, kontrollerade av Satan som de är) att människan kan ha sex med en robot och t.o.m. skaffa barn med en robot!

Detta är ytterligare exempel på hur pervers världen är.

Och värre blir det när vissa personer tillåts komma fram med sina omänskliga och sjuka idéer.

Sexologen Suzanne Larsdotter (från RFSU, som erhåller massor med skattepengar från svenska folket. Hur mycket vill de inte avslöja!!) hade samtal med denne person.

Som sagt - världen blir värre och värre i sin perversitet och ondska.

Slutmålet är nått när de (Satans slavar) sätter upp sin vedervärdiga ROBOT i det nybyggda templet i Jerusalem.

(HÄR kan du se Levy i aktion - 4 min. in! Satan hatar mänskligheten och har många redskap att utföra sina order. De skäms inte ens för sina perversa åsikter!)

Gud lät en FLOD översvämma och döda alla människor som levde i uppror och synd före denna tidsålder. Denna gång ska han låta ELD uppsluka människorna som vägrar att omvända sig!

~~~~

Läs mer om den sista tiden i din Bibel (du har väl sanningens bok!?) kapitel 13, 14, 15,16.

Uppenbarelseboken 13:11-18

Vilddjuret från jorden

11 Och jag såg ett annat vilddjur stiga upp ur jorden. Det hade två horn som ett lamm men talade som en drake. 12 Det utövar det första vilddjurets hela makt inför det och får jorden och dess invånare att tillbe det första vilddjuret, vars dödliga sår hade blivit läkt. 13 Det gör stora tecken och får till och med eld att falla från himlen ner på jorden i människornas åsyn. 14 Genom de tecken det har fått makt att göra inför vilddjuret vilseleder det dem som bor på jorden. Det befaller jordens invånare att göra en bild åt vilddjuret, som har ett sår av ett svärd men levde. 15 Och det fick makt att ge livsande åt vilddjurets bild, så att bilden till och med kunde tala och låta döda alla dem som inte tillbad vilddjurets bild. 16 Och det tvingar alla, små och stora, rika och fattiga, fria och slavar, att ta emot ett märke på högra handen eller på pannan, 17 så att ingen kan köpa eller sälja utom den som har märket, vilddjurets namn eller dess namns tal. 18 Här gäller det att vara vis. Den som har förstånd må räkna ut vilddjurets tal, ty det är en människas tal. Och dess tal är sexhundrasextiosex.

Uppenbarelseboken 16

1 Och jag hörde en stark röst från templet säga till de sju änglarna: "Gå ut och töm Guds sju vredesskålar över jorden."

Och den förste gick bort och tömde sin skål över jorden, och onda och svåra bölder slog upp på de människor som hade vilddjurets märke och som tillbad dess bild.

Läs mer i Uppenbarelseboken i Bibeln om vad som ska hända jordens innevånare som tillåtit sig lyssna på Satans slavar och tagit vilddjurets märke! Världen närmar sig sitt slut och bara den som har sitt namn i Livets Bok ska räddas! Bara den som sagt JA till Jesus kan bevaras sund i en mycket sjuk värld!