"The technotronic era involves the gradual appearance of a more controlled society. Such a society would be dominated by an elite, unrestrained by traditional values (of Liberty). Soon it will be possible to assert almost continuous surveillance over every citizen and maintain up-to-date complete files containing even the most personal information about the citizen. These files will be subject to instantaneous retrieval by the authorities." - Zbigniew Brzezinski ~ from his book, Between Two Ages
Scientists have created the first ever human-sheep hybrids, paving the way for organs to be grown in animals which can be transplanted into humans.

Read more

~~~~

Ondskan är stor! Mycket stor!

Människorna blir mer och mer ondskefulla.

Precis som före Floden.

Gud ångrade att han gjort människorna.

1 Mosebok 11:6 Herren sade: "Se, de är ett enda folk och de har ett enda språk. Detta är deras första tilltag, och härefter skall ingenting vara omöjligt för dem vad de än beslutar sig för.

Genesis 11:6 And the LORD said, Behold, the people is one, and they have all one language; and this they begin to do: and now nothing will be restrained from them, which they have imagined to do.

De låtsar att de ska hjälpa mänskligheten, men de har andra planer!

De hade sex med djur t.o.m. med fiskar.

De blandade människo-dna med djurs dna.

De som inte känner Gud, tror att allt är tillåtet.

VÄRRE BLIR DET - MYCKET VÄRRE!


https://www.youtube.com/watch?v=2Vu1wwx3jRU


https://www.youtube.com/watch?v=qowNy8QwN2c

De som kallar sig vetenskapsmän !eker med (hånar) Gud och ska få det straff de är värda - om de inte vänder om!!

Are humans breeding with animals? Lambs born with human-like heads

-----

Läs om FLODEN OCH MÄNNISKORNAS ONDSKA:

Noa varnade människorna men bara åtta blev räddade

Matteus 24:21-22 Ty då skall det bli en så stor nöd att något liknande inte förekommit sedan världens begynnelse och aldrig mer skall förekomma. 22 Och om inte den tiden förkortades, skulle ingen människa bli frälst. Men för de utvaldas skull kommer den tiden att förkortas.

-----

Här ett exempel på hur lågt människan kan sjunka.

De som inte känner Gud, tror att allt är tillåtet.

Damien Eie, har totalt förlorat sin inre kompass.

(Är Eie ett exempel på invandrare, som djävulen släpat hit?!)

Han säger: "Det är dags att Stockholm växer ur sin puppa som pittoresk småstad till en internationell storstad, detta är bara första steget."

Satan och Eie har samma mål: total förstörelse och förfall och sedan människornas eviga död.

MÅTTE EIE VÄNDA OM FRÅN SIN VILLFARELSE!

"In Christ alone God’s rich provision of salvation for sinners is treasured up: by Christ alone God’s abundant mercies come down from heaven to earth. Christ’s blood alone can cleanse us; Christ’s righteousness alone can cleanse us; Christ’s merit alone can give us a title to heaven. Jews and Gentiles, learned and unlearned, kings and poor men--all alike must either be saved by the Lord Jesus, or lost forever." --J. C. Ryle

Galatians 5:15-25

~~~~

"Det är fruktansvärt att falla i den levande Gudens händer!" Hebreerbrevet 10:31

The Mystery of Human Life

The Antichrist is the final ruler !!

~~~~

(Observera - att "alertsweden.bloggo.nu" anses som en "hate-site" av lögnarna! Det är ännu inte sagt, men Bibeln säger att somliga ska pryglas och föras in i synagogor och inför domare! Det gäller alltså dem, som står för och tror på Guds ord, som är sanningens ord.)