Shincheonji Church of Jesus  - är naturligtvis INTE en kristen kyrkan vilket tidningen DN med dess journalist vill göra den till:

"Över hälften av alla sydkoreanska fall kan härledas till en kristen sekt där medlemmarna sitter tätt ihop under gudstjänster."

~~~~

LAST DAYS APOSTASY


https://www.youtube.com/watch?v=vC5jCT2waxQ

HÄR kan du se alla avfälliga kyrkor som sedan länge tillhör Satan.

2 Tessalonikerbrevet Kapitel 2

Men vi ber er, bröder, angående vår Herre Jesu Kristi återkomst* och vårt församlande till honom, 2 att ni inte så fort tappar fattningen och blir skrämda, vare sig genom någon ande eller genom något ord eller genom något brev, såsom det vore sänt från oss, som om Kristi* dag stod för dörren. 3 Låt ingen bedra er på något sätt. För den dagen kommer inte, om inte avfallet först har skett, och syndens* människa, fördärvets son, har blivit uppenbarad, 4 som är en motståndare och upphöjer sig själv över allt som kallas Gud eller som dyrkas, så att han sätter sig i Guds tempel såsom Gud* och utger sig för att vara Gud. 5 Minns ni inte att jag sa er detta, när jag ännu var hos er? 6 Och nu vet ni vad som hindrar så att han först kan uppenbaras i sin egen tid. 7 För laglöshetens hemlighet är redan verksam, men bara till dess att han som nu hindrar har tagits bort. 8 Och då ska den laglöse uppenbaras, han som Herren ska döda med sin muns anda och förgöra vid sin synliga återkomst. 9 Den laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor kraft, med lögnens alla tecken och under 10 och med alla orättfärdighetens förförelser bland dem som går förlorade, därför att de inte tog emot kärleken till sanningen, så att de kunde bli frälsta. 11 Och på grund av detta ska Gud sända över dem kraftig villfarelse, så att de ska tro lögnen, 12 för att de ska bli dömda, alla de som inte har trott sanningen utan har haft sin glädje i orättfärdigheten.
1 Petrus 5:8 Var nyktra och vaka, för er fiende djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter vem han kan sluka.

1 Peter 5:8 Be alert and of sober mind. Your enemy the devil prowls around like a roaring lion looking for someone to devour.

SE ÄVEN DENNA VIDEO!

JESUS WARNED ABOUT HELL.!