555dug

House of the Rothschilds

The Rothschild family is an international dynasty of Germans of Jewish descent who established a worldwide banking and finance operation. The offspring of Mayer Amschel Rothschild (1744-1812) have spread all over Europe and became major actors in the social, political and economic life of the continent. By knitting close ties with the elite of England, Austria, France, and Italy, the Rothschilds became a hidden force in most political events of the last centuries. Alternative historians say they are part of the infamous 13 bloodlines of the Illuminati, along with the Rockefellers and the Duponts.

The Rothschilds are one of the originators of the Zionist movement and the most active actors in the creation of the state of Israel. James A. de Rothschild financed the Knesset, Israel’s main political building. Right in front of it sits the Israeli Supreme Court, donated by another member of the dynasty: Dorothy de Rothschild.

Read more

~~~~

Har Gud använt Satans redskap som Rothschilds till att skapa landet Israel år 1948?

Ja, men inte för att välsigna utan för att vedergälla det judiska folket.

Sakarja 13 och 14 och Lukas 21: 22-24:

Ty detta är vedergällningens tid, då allt som är skrivet skall gå i uppfyllelse. 23 Ve dem som väntar barn eller ammar i de dagarna! Ty landet skall drabbas av en stor nöd, och vredesdomen skall komma över detta folk. 24 De skall falla för svärdsegg och föras bort som fångar till alla hednafolk. Jerusalem kommer att trampas ner av hedningarna, tills hedningarnas tider är fullbordade.