Vi har tidigare skrivit om biskopen Åke Bonnier, en av många skenkristna judiska marraner vilka har lyckats uppnå höga positioner inom svensk kristenhet genom infiltration och pengarnas makt.  

Nu har turen kommit till judinnan, journalisten, chefredaktören och ”prästen” (fritidsprästen enligt egna ord) Helle Klein och hennes infiltration av Svenska kyrkan.


Den sionistiska agitatorn, chefredaktören och prästen Helle Klein

Åke Bonnier och Helle Klein är offentliga personer som tycks gilla att befinna sig i rampljuset och båda, inte minst Helle Klein, kan ses som opinionsbildare.

Särskilt för svensk kristenhets (svenska kyrkans) förfall och sammanbrott.

Av den anledningen måste dessa falska apostlar, ulvar i fårakläder, som har smugit sig in i fårfållan (församlingen) för att tugga i sig de intet ont anande fåren, avslöjas.

Den ”kristna” pressen såsom bland annat tidningen ”Dagen” och ”Världen idag” kommer inte att göra det då de är fullt upptagna med att gå alla sataniska villoläror och villolärare tillmötes. Det gäller för dem (för kristna över lag) att visa hänsyn och tolerans gentemot alla förstörande krafter som tränger sig på från olika håll.

Helle Klein prästvigdes i Stockholms stift 2008 efter att ha fått tjänstledigt från Aftonbladet där hon arbetade som politisk chefredaktör och ledarskribent.

Något verkligt avgörande för Herren Jesus Kristus och ett avståndstagande från världen (vilket följer naturligt när en människa blir frälst) tycks det sålunda inte ha varit frågan om för Helles del eftersom hon valde att fortsätta tjäna Mamon (världen och Satan) istället för att tjäna Gud helhjärtat som präst.

Förmodligen är det ganska vanligt idag att blivande präster och pastorer tror sig kunna tjäna både Mamon och Gud med tanke på att Satan har tagit över kyrkorna och samfunden och säger till dem att det är inte så noga med frälsningen varken för er egen del eller för församlingsmedlemmarnas del (som de är tillsatta att vaka över) så länge de utåt sett försöker att vara goda och toleranta mot allt och alla.

Det besynnerliga (vilket egentligen inte är så besynnerligt när man väl förstår vad de judiska infiltratörerna vill uppnå) när det gäller Klein är att hon samma år som prästvigningen (alltså 2008) valde att gå ett steg längre genom att starta en socialistisk kamporganisation, en nätsajt/tidning vid namn ”Seglora smedja”, som uppges vara en mötesplats för andlighet, kultur och samhälle men som i själva verket är en mötesplats för hat, mobbing, Islampropaganda samt mångkulturalism.

Smedjan samarbetar med svenska kyrkan för att åstadkomma söndring, splittring och kaos i de kristna leden och man upphöjer homosexualitet (HBQT), omoral, all slags laglöshet och som nämnts mångkultur och inte minst allt som har med Islam att göra samt ekumenik.

Läs mer