Själens obotliga ensamhet.

Känner du igen utsagan?

Naturligtvis är det världens lögnare Satan som står bakom den.

Själens ensamhet är INTE obotlig!

Det finns bot.

Boten är att fylla sin själ med Jesus Kristus.

Boten är att sluta gå sin egen väg.

Boten är att ödmjuka sig inför Gud.

~~~~

Var inte korkad.

Var inte en dåre:

Psalm 14 Dåren säger i sitt hjärta:
 "Det finns ingen Gud."
 Onda och vidriga
 är deras gärningar,
 ingen finns som gör det goda.
 2 Herren blickar ner från himlen
 över människors barn
 för att se om det finns
 någon som förstår,
 någon som söker Gud.
 3 Men alla har avfallit,
 alla är fördärvade.
 Ingen finns som gör det goda,
 inte en enda.


Människan älskar att upphöja sig själv inför världen.

Lukasevangeliet 16:15 Då sade han: "Ni hör till dem som vill framstå som rättfärdiga inför människor, men Gud känner era hjärtan. Ty det som är högt i människors ögon är avskyvärt inför Gud.

Människan älskar att synas och höras i media.

Människan älskar att visa sig duktig för sig själv och andra genom att göra karriär.

Gud utvalde enkla fiskare att bli hans lärjungar.

Den enklaste människan kan ha långt mer insikt och förstånd än de som framhäver sig själva genom sitt så kallade intellekt.

Världen är full av förståsigpåare.

Men vad säger Gud om dessa?

Han säger de är dårar.

De är torra som fnöske.

De kommer att brinna bra i helvetet!

Helvetet finns.

Matteus 13:47-50 Himmelriket är också som ett nät som kastas i sjön och fångar fisk av alla de slag. 48 När det blir fullt drar man upp det på stranden och sätter sig och samlar de goda fiskarna i kärl, men de dåliga kastar man bort. 49 Så ska det bli vid tidens slut. Änglarna ska gå ut och skilja de onda från de rättfärdiga 50 och kasta dem i den brinnande ugnen. Där ska man gråta och gnissla tänder.

Markus 9:44-48  Och om din fot förleder dig till synd, så hugg av den! Det är bättre att du går in i livet halt än att du har båda fötterna kvar och kastas i Gehenna. 47 Och om ditt öga förleder dig till synd, så riv ut det! Det är bättre att du går in i Guds rike enögd än att du har båda ögonen kvar och kastas i Gehenna, 48 där deras mask inte dör och elden inte släcks.

Många som kallar sig kristna drar sig inte för att ljuga om vad Gud säger om helvetet, då de förnekar att det finns.

Antagligen vet de att deras hjärtan inte är rätta inför Gud.

Jesus kan inte ljuga eftersom han är rättfärdig och helig.

Han är "helig, oskyldig, obefläckad, skild från syndare och upphöjd över himlarna." Hebreerbrevet 7:26

Många ord i evangelierna talar om att Jesus säger att HELVETET finns.

De som förnekar helvetet gör Jesus till en lögnare!

~~~~

Det finns bot för din själs ensamhet.

Boten är Jesus Kristus!

Jesus är den ende som kan ta bort din själs ensamhet.

Låt honom fylla din själ med sig själv.

Jesus vill ge dig en själ där han bor. (2 Korintierbrevet 5:17)

Ropa till honom att han ska fylla dig med förstånd och mening.

Överlåt dig till honom.

Bed om förlåtelse att du gått din egen väg och inte lytt honom.

Be honom rena dig och ge dig ett nytt hjärta.

Om inga människor finns som förstår dig, så finns Gud.

Han känner dig bättre än någon människa - ja, bättre än du känner dig själv.

Jesus vill alltid vara hos dig.

INGEN BEHÖVER HA EN ENSAM SJÄL!

VAD VILL DU?

Vill du lyssna på djävulen eller vill du lyssna på Jesus?!

~~~~

Lukas 9:56 "Ty Människosonen har inte kommit för att förgöra människosjälar, utan för att frälsa dem."