Johannes 8:12 Åter talade Jesus till dem och sade: »Jag är världens ljus; den som följer mig, han skall förvisso icke vandra i mörkret, utan skall hava livets ljus.»

"FÖLJ MIG", sade Jesus!

Röstade Jesus vilka politiker som skulle styra landet?

Om Jesus tyckte att de som följde honom (de som var födda på nytt. Joh. 3:3) skulle rösta i val, varför sa han inte det då?

Visste Jesus att Satan var den som härskade i världen?

Naturligtvis.

Jesus (Gud) är allsmäktig.

Om han ville skulle han kunna sätta vem som helst "på tronen".

Han skulle kunna sätta sitt folk på tronen, de som var födda på nytt.

Men Guds plan måste fullbordas och planen var inte att denna värld skulle bli perfekt eller ens bra.

Denna värld skulle frälsa människorna till att bo i den nya världen i tusenårsriket och sedan i det nya Jerusalem för evigt.

Därför sa han till sina lärjungar att de skulle följa honom, och han skulle göra dem till människofiskare.

Markus 1:17 Och Jesus sade till dem: »Följen mig, så skall jag göra eder till människofiskare.»

En person som är född på nytt (kristen) har uppgiften att följa Jesus och vara en människofiskare.

Om de som säger sig vara kristna lydde Jesus, så skulle de följa hans ord.

Men sorgligt nog, så är de flesta som säger sig vara kristna, inte födda på nytt.

Om de var sanna kristna skulle de lyda Jesus ord och inte följa Satans ord.

Nu följer de Satans ord.

Du kan se det genom vad de säger och vad de skriver.

De välkomnar det som inte Jesus välkomnar såsom ekumeni, Alfa-kurs, New Wine läran, falska profeter såsom Bill Hybels, Bill Johnson, Brian Houston etc.

Du kan se det på samfundens hemsidor och kyrkornas hemsidor.

Om du var med på deras möten, hade du hört det från deras egen mun (du kan höra det från deras videos på nätet).

~~~~

Den som söker Gud ska vara beredd på att Gud vill använda dem till att predika de glada nyheterna.

Den som söker Gud ska vara beredd på att bli smädad (ofta av de falska kristna, de som inte är födda på nytt).

Den som söker Gud ska vara beredd att ge sitt liv för sanningen.

Min bestämda uppfattning är därmed att en sant kristen (en som är född på nytt) inte ska rösta utan predika och rädda människorna från helvetet till det eviga livet i himlen - hos Gud den treenige, den Allsmäktige.