För många socialister och kommunister är det en tradition att demonstrera den 1 maj varje år och de gör det i god tro. De tror att de genom att visa sig på gatorna med banderoller kan medverka till att skapa solidaritet och rättvisa i världen.

De har blivit lärda att socialismen/kommunismen är en fridfull ideologi, en kärlekens ideologi och har ingen aning om att det var två maktgalna (giriga) individer, Mayer Amschel Rothschild och Adam Weishaupt (båda falska judar) som lade grunden till denna hatlära som har över 170 miljoner människors liv på sitt samvete och att deras efterkommande snart har lyckats förslava hela mänskligheten med hjälp av Satan.

Även om ett politiskt system förnekar en existens av en Gud, likt kommunismen, så är det alltid religiösa tankar som ligger till grund för dess existens som till exempel människans frigörelse, allas lika värde, rättvisa, solidaritet med de svaga, medmänsklighet, jämställdhet, broderskap med mera.

Socialism och kommunism är den politiska ideologi som Satan använder för att ta makten och de religiösa tankarna i socialismen/kommunismen härrör från judarnas Talmud och Kabbala. 

Det var detta klientel, fariséerna och de skriftlärda (de vilka följde de Äldstes stadgar) som spikade upp Herren Jesus på korset. När vi läser vår bibel får vi reda på att Johannes döparen, Jesus och hans apostlar ständigt var i konflikt med dessa grupper (de ville döda Jesus och apostlarna) vilket berodde på att de var Gudshatare. De hade givit sin själ till Satan men försökte få det att se ut som om de var fromma Gudsmänniskor inför allmänheten.

Så är det än idag. De falska judarna, de som aldrig har haft något till övers för Gud, vill få det att se ut som om de är Gudsfruktande judar och att det räcker med att komma från staten Israel för att få kallas jude, trots att bibeln talar om det motsatta. 

Det är inte så att Guds ord har visat sig felaktigt, ty Israel är inte alla som kommer från Israel, och inte heller är alla Abrahams efterkommande hans barn(Rom. 9:6)

det vill säga: inte alla de barn som han blev upphov till är barn som Gud har gett honom; det är löftets barn som räknas som hans efterkommande(Rom. 9:8)

Ni skall alltså veta att de som tror, de är söner till Abraham(Gal. 3:7)

Nu är ingen längre jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus. Men om ni tillhör Kristus är ni också avkomlingar till Abraham och arvtagare enligt löftet (Gal. 3: 28-29) 

De som tror är söner till Abraham. De Gudshatande judarna tror inte (har aldrig trott) och är därför inga söner till Abraham.

Familjen Rothschilds förmögenhet är fördelad på många olika medlemmar och därför är det svårt att uppskatta den totala förmögenheten. En undre gräns torde dock vara minst 350 miljarder men familjen lär direkt och indirekt kontrollera upp till 100 biljoner USD.

Läs mer

Stalin with the sign of the devil-freemasonry