Var i Guds ord talas det om SJÄLAVÅRD?

Ingenstans!

Däremot uppmanas en kristen att LYDA Gud och hans ord.

En sant kristen läser Bibeln.

En falsk kristen läser inte Bibeln, men vill gärna ha "själavård".

En person som blivit född på nytt (Joh.3:3) kan vilja ha själavård - uppmanad av sina "pastorer".

Genom Bibelns lärdomar (inte genom någon människas) så blir en kristen heliggjord och rättfärdiggjord.

Gud uppmanar oss att ikläda oss den nya människan.

Att ta på sig Guds vapenrustning.

Att ta vara på Jesus lärdomar.

Om vi inte gör det utan är olydiga Gud, kan vi inte räkna med att Gud kan välsigna oss.

Hur ska Gud kunna välsigna olydigheten?

Precis som barnet som är olydigt sina föräldrar inte kan bli välsignat kan inte heller en olydig kristen bli det.

Resultatet blir istället att den kristne faller ifrån Gud.

Filipperbrevet 2:8 Jesus ödmjukade sig och blev lydig intill döden, ja, intill döden på korset.

Om inte Jesus (Guds Son) var lydig Gud hade ingen människa kunnat bli frälst (räddad från helvetet).

En kristen som inte vill läsa Bibeln och inte vill lyda Gud kan gå i tusen timmars själavård utan inverkan på dess liv.

Demoner trivs i en olydig människas liv, både i den som kallar sig kristen och i den som lever i världen.Vissa predikanter specialiserar sig på att rota i andra människors själar.

Allra helst vill de känna till alla synder som den människan gjort innan hon blev frälst.

Jag kallar det för äckligt!

Jag kan inte se att det är bibliskt. Absolut inte!

(Det är det som katolska kyrkan älskar att göra - den kallar det bikt.)

Ett exempel på så kallad själavård är en bok om detta som tydligen nyss givits ut.

Rotade Jesus eller Paulus i människors själar?

NEJ, NEJ, NEJ!

En kristen har Guds ord.

Tron på och lydnad till Guds ord räcker!

2 Timotheosbrevet 3:16-17 Hela Skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, till bestraffning, till upprättelse och till fostran i rättfärdighet, 17 för att gudsmänniskan skall bli fullt färdig, väl rustad för varje god gärning.

Vi behöver inte lägga till något.

Guds ord är tillräckligt!

Fly från dem som säger sig ha "befrielsetjänst" eller "själavårdstjänst"!

Tro på Guds ord! Det räcker!

~~~~

Tag emot Jesus som din Herre och Frälsare (Romarbrevet 10:9-10).

Om Jesus är din Herre, LYD då honom annars är han inte din Herre.

Då ska källan (Jesus) som aldrig sinar vara din hjälp!

Johannes 7:37-38 På den sista dagen i högtiden, som ock var den förnämsta, stod Jesus där och ropade och sade: »Om någon törstar, så komme han till mig och dricke. 38 Den som tror på mig, av hans innersta skola strömmar av levande vatten flyta fram, såsom skriften säger.»

LYD GUD FADERN OCH HANS SON JESUS KRISTUS!

Då ska strömmar av levande vatten flyta fram!

~~~~

Läs HÄR om "deliverance"!