(SYMBOL PÅ SATAN - BAPHOMET, BILDEN FRÅN EN AV NEDANSTÅENDE BLASKOR)

HOROSKOP ÄR POPULÄRT:

http://gnuheter.com/creeper/name/Skatteverket

http://www.horoskop.nu/horoskop/lejonet/

Är det detta som skatteverkets personal sysslar med på sin arbetstid?!

Tidningsblaskan Metro gör det!

Tidningsblaskan Damernas värld gör det!

Tidningsblaskan Veckorevyn gör det!

~~~~

Jesaja 47:13 Du har arbetat dig trött med dina många rådslag. Må de nu träda fram, må de frälsa dig, dessa som avmäta himmelen och spana i stjärnorna och var nymånad kungöra, varifrån ditt öde skall komma över dig.

Isaiah 47:13 Thou art wearied in the multitude of thy counsels. Let now the astrologers, the stargazers, the monthly prognosticators, stand up, and save thee from these things that shall come upon thee.

?VAD SÄGER DEN LEVANDE GUDEN OM HOROSKOP?

Reading Horoscope

~~~~Det så kallade fredsmärket som new-agarna älskar är inget annat än en symbol för deras hat mot den levande Guden, Jesus Kristus.

1 Thessalonikerbrevet 5:3 Bäst de säga: »Allt står väl till, och ingen fara är på färde», då kommer plötsligt fördärv över dem, såsom födslovåndan över en havande kvinna, och de skola förvisso icke kunna fly undan.

1 Thessalonians 5:3 For when they shall say, Peace and safety; then sudden destruction cometh upon them, as travail upon a woman with child; and they shall not escape.

The Mystery of Human Life