Såsom f.d.
medlem (nu död) - och dessutom högt uppsatt inom Mormonkyrkan - har MANAGEMENT NEW AGE GURUN Stephen R Covey skrivit en bok för skolbarn.

Denna bok är naturligtvis präglad av Coveys och Mormonkyrkans tro.

Se video och artikel nedan om Mormonkyrkan!

******

Skolbarn fostras i ledarprogram

Från sexårsåldern ska elever utbildas utifrån ett ledarskapsprogram, baserat på en amerikansk bästsäljande managementbok.-Stephen R Covey, var fram till sin bortgång i fjol uppsatt medlem i mormonrörelsen,

Ansvarig: Aili, Jan rektor och här


Skolverkets inställning:

Skolverket slår fast att det är upp till varje enskild skola eller lärare att bestämma vilken litteratur som används på skolan.– Det man måste ha koll på är att undervisningen ska vara icke-konfessionell, så länge man håller sig inom vissa gränser finns det inget som säger att man inte kan använda en viss bok. Det handlar om huruvida något står i strid med de riktlinjer som finns, inte vad som anses som olämpligt, säger Claes-Göran Aggebo på Skolverket.

Skolverket och Claes-Göran Aggebo tycker inte det är olämpligt att skolbarnen indoktrineras av en kultmedlem!

På Skolverket är många tydligen anonyma men här är en till person bakom namnet Skolverket: Annette Lilliestierna, Kommunikationschef på Skolverket


Skrivelse till Stockholmsutbildningsförvaltning, registrator

Vi har barn på Matteusskolan på Norrmalm och vi öskar få svar på ett antal frågor om hur förvaltningen ser på programmet ”Ledaren i mig” nedan förkortat LiM som nyss införts. Programmet började praktiseras utan det samråd med föräldrar som skollagen sätter som önskvärt (kap. 1, § 4, kap. 4, § 12 och 13). Hur ser förvaltningen på detta?

******

Om Mormonkyrkan

Discover that unlike Christianity, Mormonism teaches that there is not one but many Gods, that Jesus was married, that Jesus and Satan are brothers, and that to be saved you must belong to the Mormon Church. Find out that heaven for Mormon women is to be eternally pregnant populating her husband’s planet, and that the Mormon God is an exalted man from a planet near the star-base Kolob. Read some of the statements from Mormon apostles attacking the Christian church and how Mormon founder Joseph Smith called Christian beliefs an abomination. Read more

Understanding Mormonism: The Sex Cult

The Church of the Living Dead

Mormonism is a Freemasonry demonic cult (founded in 1830 by charlatan, con-man, sex-pervert and 33rd degree Freemason, Joseph Smith). The Mormon cult is rooted in the teachings of Jewish Kaballah.

******

Det är inte bara barn och ungdomar i skolorna, som ska fostras i 'ledarskap' utan även 'kristenheten'.

Denna infiltreras av olika ockulta läromästare/gurus som är vägledare i affärsföretagande - maskerade som kristna.

En av dem som lyckats förvilla kristenheten är Peter Drucker.

"..of Jewish descent whose writings contributed to the philosophical and practical foundations of the modern business corporation."

Vad har kristen tro med affärsföretagande att göra - och vad har kristendom med new age/ockultism att göra?!

******