DN Greta Thunberg talar om ett ”misslyckande bortom all fantasi” i årets första Sommar

~~~~

Stackars tonåringen Greta Thunberg.

Hon vet inte - och inte heller hennes föräldrar att hon gått på "elitens" lögner och villfarelser!

Men vägrar man att tro på den levande Guden, så går man på allt som inte är sant.

Man vet inte heller att massmedia är Satans redskap.

1 Mosebok Kapitel 3
1 Ormen var listigare än alla djur på jorden, som HERREN Gud hade gjort. Han sa till kvinnan: Skulle väl Gud ha sagt: Ni ska inte äta av alla träd i lustgården? 2 Då sa kvinnan till ormen: Vi får äta av frukten från träden i lustgården 3 men om frukten från trädet mitt i lustgården har Gud sagt: Ät den inte och rör inte heller vid den, för att ni inte ska dö. 4 Då sa ormen till kvinnan: Ni ska visst inte döden dö 5 för Gud vet att den dag ni äter av den, ska era ögon öppnas och ni ska bli så som Gud, och veta vad gott och ont är. 6 När kvinnan såg att trädet var gott att äta av och en fröjd för ögat och ett lockande träd, eftersom det gav förstånd, tog hon av frukten och åt och gav också åt sin man, som var med henne och han åt. 7 Då öppnades ögonen på dem båda, och de märkte att de var nakna. Och de band ihop fikonlöv och gjorde höftskynken åt sig. 8 När dagen svalkades hörde de ljudet av HERREN Gud, som gick omkring i lustgården. Då gömde sig Adam och hans hustru för HERREN Guds ansikte bland träden i lustgården. 9 Men HERREN Gud kallade på Adam och sa till honom: Var är du? 10 Han sa: Jag hörde din röst i lustgården och blev rädd, eftersom jag är naken. Därför gömde jag mig. 11 Då sa han: Vem har talat om för dig, att du är naken? Har du ätit av det träd som jag har befallt dig att du inte skulle äta av? 12 Adam sa: Kvinnan som du gav mig för att vara med mig, hon gav mig av trädet, och jag åt. 13 HERREN Gud sa till kvinnan: Vad är det du har gjort? Kvinnan sa: Ormen lurade mig, så att jag åt. 14 Då sa HERREN Gud till ormen: Eftersom du har gjort detta, ska du vara förbannad framför all boskap och framför alla djur på marken. På din buk ska du gå och äta jord i alla dina livsdagar. 15 Jag ska sätta fiendskap mellan dig och kvinnan och mellan din säd och hennes säd*. Han** ska söndertrampa ditt huvud, och du ska stinga honom i hans häl. 16 Till kvinnan sa han: Jag ska göra din möda stor när du blir med barn. Med smärta ska du föda dina barn, och ditt begär ska vara till din man, och han ska råda* över dig. 17 Till Adam sa han: Eftersom du lydde din hustrus röst och åt av trädet som jag befallde dig och sa: Du ska inte äta av det, så ska marken vara förbannad för din skull. Med möda ska du livnära dig av den i alla dina levnadsdagar. 18 Törne och tistel ska den bära åt dig, och du ska äta av markens örter. 19 I ditt anletes svett ska du äta ditt bröd till dess du vänder åter till jorden. För av den är du tagen. Jord är du, och till jord ska du åter bli. 20 Adam gav sin hustru namnet Eva, för hon blev mor till alla som lever. 21 Och HERREN Gud gjorde kläder av skinn åt Adam och hans hustru och klädde dem. 22 HERREN Gud sa: Se, mannen* har blivit som en av oss och vet vad gott och ont är. Bara han nu inte räcker ut sin hand och tar också av livets träd och äter, så att han lever i evighet. 23 Därför sände HERREN Gud bort honom från Edens lustgård, för att han skulle bruka jorden som han var tagen från. 24 Så drev han ut människan*, och öster om Edens lustgård satte han keruberna och ett flammande svärd som svingade sig i alla riktningar, för att vakta vägen till livets träd.

REFORMATIONSBIBELN