DN

"Även om straffet har påverkat hans liv på många plan: ekonomiskt, socialt och personligt, vill han inte vara bitter."

Läs mer HÄR

~~~~

Sveriges rättssystem är korrupt...om någon inte visste det redan.

Men rättvisan ska en gång utkrävas av den högste Domaren - JESUS KRISTUS!

Då ska de som uppbär lön för att döma fel få sitt rättmätiga straff inte tidsbestämt utan EVIGT!

----

Undrar hur många av domstolens personer som är frimurare (medvetna och somliga omedvetna - satansdyrkare/slavar till världshärskarna)?

Illuminati-Sionism om FRIMURARNA:

"Klassen av människor som kommer in i hemliga sällskap är oftast dumsmarta. Vi leder FRIMURARNAS aktiviteter med vetskap om det slutliga målet för varje form av aktivitet. De okunniga Frimurarna vet ingenting. De går till logerna av nyfikenhet och en törst efter succé och applåder. Anledningen till att vi ger dem succé är för att använda deras fåfänga för att styra dem i vår riktning. Så lätt det är att ta hjärtat ifrån dem genom att förminska dem till slavisk underkastelse." 
ur PROTOKOLLET