Lukas 9:26 "Den som skäms för mig och mina ord, honom ska Människosonen skämmas för när han kommer i sin och Faderns och de heliga änglarnas härlighet."

"Skyddet för transpersoner utökas. Ny lag ska stärka transpersoners skydd i straffrätten. Nu inkluderas transpersoner i brottet hets mot folkgrupp. Regeringen har föreslagit att könsöverskridande identitet eller uttryck läggs till i bestämmelserna om hets mot folkgrupp i tryckfrihetsförordningen och brottsbalken och i bestämmelserna om olaga diskriminering i brottsbalken."

källa

och

Här

och

Här

~~~~

Herren Gud skapade kvinna och man med tydlig könstillhörighet.

Ingen blir lycklig av att var på fel väg, som att låta sig luras till att byta kön.

Men för Gud är ALLT möjligt!

Gud är en sund Gud.

Inte konstigt att de som tror på Guds ord (Bibeln) blir fängslade, halshuggna och/eller satta i fängelse precis som Bibeln säger. (Uppenbarelseboken 20)

Guds ord är väldigt klart på detta område, om att tala sanning.

Bara de fega står inte för Guds ord.

Dessa och alla andra lögnare hamnar där Gud inte vill de hamnar - nämligen i helvetet.

~~~~

VÅGAR DU STÅ FÖR GUDS ORD, ELLER SKA DU HAMNA DÄR GUD INTE VILL DU HAMNAR?

DU VÄLJER!

Välj livet - välj inte döden!

Välj himlen!

Välj Jesus!

Välj inte Satan!

1 Korinthierbrevet 6:9 Vet ni inte att inga orättfärdiga skall få ärva Guds rike? Bedra inte er själva! Varken otuktiga eller avgudadyrkare, varken äktenskapsbrytare eller de som utövar homosexualitet eller de som låter sig utnyttjas för sådant,  varken tjuvar eller giriga, varken drinkare, förtalare eller utsugare skall ärva Guds rike.

~~~~

A Father's Pleasure from Leston Blackburn on Vimeo.