https://www.youtube.com/watch?v=y_EVugamlzo


https://www.youtube.com/watch?v=3nJvk0xrsT0


https://www.youtube.com/watch?v=ega-WJTL5eQ

Uppenbarelseboken 13:15. Och det fick makt att ge ande åt vilddjurets bild, så att vilddjurets bild också kunde tala och göra så att alla som inte tillbad vilddjurets bild skulle dödas.
DEN 18 JUNI KL. 9.15 STRIDSPLAN I SVERIGE !