På lördag i denna vecka deltar den nye biskopen Sören Dalevi i Prideparaden i Karlstad. Han är en av deltagarna i svenska kyrkans paradgrupp.

“Gud har skapat alla människor och älskar alla människor. Därför är Pride en angelägenhet för alla och även för mig“ säger han.
 ~~~~

"Jag är förvånad att ni så fort överger honom som har kallat er genom Kristi nåd och vänder er till ett annat evangelium, fast det inte finns något annat. Det är bara några som skapar förvirring bland er och vill förvränga Kristi evangelium. Men även om vi själva eller en ängel från himlen skulle ge er ett annat evangelium än det vi har predikat, så ska han vara under förbannelse . Det vi redan har sagt säger jag nu igen: om någon ger er ett annat evangelium än det ni har tagit emot, så ska han vara under förbannelse." Galaterbrevet 1:6-9