George Soros kallar sig filantrop och världsförbättrare. Som filantrop och världsförbättrare lyckades han genom omfattande valutaspekulationer mot den svenska kronan 1992 krascha den svenska ekonomin, en krasch som de svenska skattebetalarna fick stå för.

Sedan dess har denna filantrop och världsförbättrare ägnat sig åt att finansiera olika revolutioner och civil olydnad världen över.

Antivit rasism (rasism mot vita), feminism, homolobbyn, fria aborter, prostitution och upplopp där svarta hetsas mot vita som bland annat upploppet i Ferguson USA, och sist men inte minst MÅNGKULTUR och MASSINVANDRING är några exempel.

Allt för att skapa så mycket kaos (laglöshet, oreda) och konflikter som möjligt (få grupper mot varandra) så att han och hans gelikar kan genomföra sin sataniska världsordning som handlar om en förslavad mänsklighet över vilken det är tänkt att en liten elit skall styra.

De följer Illuminatis agenda och dessa sju punkter:

1. Avskaffande av alla regeringar.
2. Avskaffande av privat ägande.
3. Avskaffande av arvsrätten.
4. Avskaffande av patriotismen.
5. Avskaffande av alla religioner.
6. Avskaffande av familjen.
7. Skapande av en världsregering.    

Och använder sig av vänstergrupper (deras organisationer, partier) samt av judiska lobbygrupper för att kunna nå sitt mål. Vänstern (socialdemokratin) arbetar sålunda FÖR de krafter som de genom historien har påstått sig vara emot och än idag påstår sig vara emot.

Hur kommer det sig annars att den vänsterextrema tidskriften “EXPO” (de som sitter i ledningen för denna) som även idag agerar folkbildare genom att hålla föredrag på skolor och andra inrättningar och med det bedriver regelrätt hjärntvätt (inte minst av barn och unga), gladeligen accepterar att ta emot pengar av sina motståndare som ju alltid har varit de rika kapitalisterna enligt dom själva?  

Eller har George Soros samt andra så kallade rika “kapitalister” nu plötsligt blivit deras bästa vänner och i såna fall varför?

Läs mer

~~~~

"Den kontrollerande oppositionen"" använd av "Fria Tider och the Guardian" - står förmodligen bakom videon eftersom de som är Guds fiender vill kontrollera allt och alla.

"The best way to control the opposition is to lead it ourselves." --Lenin

EFESIERBREVET 5: 11-14 Var inte delaktiga i mörkrets ofruktbara gärningar utan avslöja dem i stället. Vad de gör i hemlighet är skamligt till och med att nämna. Men allt som avslöjas av ljuset blir synligt, för allt som uppenbaras är ljus. Därför heter det: 
 "Vakna, du som sover. 
 Stå upp från de döda, 
 och Kristus ska lysa över dig."