Josua 5:2-7 Omskärelsen i Gilgal

"Vid den tiden sade Herren till Josua: "Gör dig flintknivar och omskär Israels barn för andra gången." Då tillverkade Josua flintknivar och omskar Israels barn vid Förhudshöjden. Orsaken till att Josua omskar dem var denna: Alla män som dragit ut ur Egypten, alla stridsdugliga män, hade dött under ökenvandringen efter uttåget ur Egypten. Visserligen hade alla de som kommit ut blivit omskurna, men de som var födda under ökenvandringen efter uttåget ur Egypten var alla oomskurna. 

 Ty Israels barn vandrade i öknen i fyrtio år, till dess hela folket - alla stridsdugliga män - som dragit ut ur Egypten var döda eftersom de inte lyssnade till Herrens röst. Därför svor Herren att han inte skulle låta dem se det land som han med ed hade lovat deras fäder att ge oss, ett land som flödar av mjölk och honung. Men deras söner, som han lät komma i deras ställe, dem omskar nu Josua, ty de var oomskurna, eftersom de inte hade blivit omskurna under vandringen.

När allt folket hade blivit omskuret, stannade de kvar i lägret, till dess de hade återhämtat sig. Och Herren sade till Josua: "I dag har jag vältrat av Egyptens vanära från er." Platsen fick namnet Gilgal, som den heter än i dag."

~~~~

Landet Israel bildades INTE 1948.

Det gjorde Guds fiende familjen Rothschild (SATAN):

Jacob Rothschild erkänner: Min familj skapade Israel

Herren Gud har inte ändrat sig!

Han fordrar fortfarande att hans folk judar och icke judar lyder honom.

De som säger sig vara judar av Abrahams släkt, de lyder inte Gud,

- inte då och inte nu.

Men eftersom den så kallade kristenheten inte tror på Guds ord uppenbarligen, så kan de inte rätt läsa Guds ord.

Dessa hycklare, varken kan eller vill läsa Guds ord utan tror på sina präster och pastorer, som inte heller läser Guds ord med rätta ögon.

INGEN av dessa hycklare är födda på nytt! (Joh. 3:3)

~~~~

Daniel 12 Ändens tid

"På den tiden skall Mikael träda upp, den store fursten, som står som försvarare för dina landsmän. Det kommer en tid av nöd, som inte har haft sin like ända från den dag då människor blev till, ända till den tiden. Men på den tiden skall alla bland ditt folk bli frälsta som finns uppskrivna i boken. De många som sover i mullen skall vakna, några till evigt liv, andra till förakt och evig skam. De förståndiga skall då lysa som himlavalvets ljus, och de som har fört många till rättfärdighet, som stjärnor, alltid och för evigt.Men du, Daniel, göm dessa ord och försegla denna skrift till ändens tid. Många skall forska i den och kunskapen skall bli stor."

När jag, Daniel, såg upp, se, då stod det två andra där, en på flodens ena strand och en på den andra stranden. En av dem sade till mannen som var klädd i linnekläder och som stod ovanför flodens vatten: "Hur länge dröjer det innan änden kommer med dessa märkliga ting?" Jag lyssnade till mannen som var klädd i linnekläder och som stod ovanför flodens vatten, och han lyfte sin högra och sin vänstra hand upp mot himlen och svor vid honom som lever för evigt att efter en tid och tider och en halv tid och när det heliga folkets makt är krossad, då skall allt detta vara fullbordat.

Jag hörde detta men förstod det inte, så jag frågade: "Min herre, vad blir slutet på allt detta?" Då sade han: "Gå, Daniel, för dessa ord skall förbli gömda och förseglade till ändens tid. 10 Många skall bli renade och tvagna och luttrade, men de ogudaktiga skall bedriva sin ogudaktighet och ingen ogudaktig skall förstå detta, men de förståndiga skall förstå det. 11 Från den tid då det dagliga offret blir avskaffat och förödelsens styggelse uppställd skall det gå 1 290 dagar. 12 Salig är den som håller ut och hinner fram till 1 335 dagar. 13 Men gå du bort till dess änden kommer. Sedan du har vilat skall du uppstå till din del vid dagarnas ände."

~~~~

Inte förrän judarna, de som kallar sig för judar, ser Jesus komma på skyarna ska de TRO med den sortens tro som gör dem till nya skapelser (2 Kor. 5:17) och därmed inte går förlorade (till HELVETET).

Matteus 23:39 "Ty jag säger er: Härefter skall ni inte se mig, förrän ni säger: Välsignad är han som kommer i Herrens namn."

Sionisterna Utropar Staten Israel 1948

~~~~

SYMBOLEN FÖR DET FALSKA ISRAEL :Hebreerbrevet 13:8 "Jesus Kristus är densamme i går och i dag, så ock i evighet."

(WHO WILL POPULATE THE MILLENNIUM??)