Massinvandring av främmande folkslag med olika religioner (i synnerhet Islam), kulturer, seder och bruk vilka har tagit sig till Sverige för att få åtnjuta en bättre levnadsstandard än den deras hemländer kan erbjuda, är ett av de medel som de världsliga företrädarna (politiker, myndigheter och media) använder sig av för att nå sitt mål som är att utplåna den kristna läran (Guds evangelium), landet och den svenska befolkningen som sedan många generationer tillbaka har levt i Sverige.

Genom att propagera för ett falskt kärleksbudskap (en falsk humanism) får de kyrkorna, samfunden och dess medlemmar med sig. De kristna förstår inte och vill inte förstå att den pågående invasionen av lycksökande främlingar (95% saknar giltiga identiteter vid ankomst), är ett instrument för de ogudaktiga i syfte att söndra, splittra och krossa allt vad sann gemenskap, rättvisa, kultur, moral och etik heter. Det enda de är ute efter är att skapa laglöshet och att sätta grupper mot grupper.

Endast på det sättet kan de behålla makten över folket samt utöka sin makt.

De kristna som låter sig luras in i detta, har vänt sig bort från bibelns sanningar och gör allt för att få så många som möjligt att acceptera ett socialt evangelium som ger alla 3.5 miljarder fattiga människor i världen rätt att komma till Sverige för att få bostäder (förtur till bostäder då det är kommunernas skyldighet att trolla fram boenden även om det saknas sådana), bidrag för alla sina olika behov, gratis språkundervisning samt en räkmacka in på arbetsmarknaden om de kan och vill arbeta vilket förstås inte är något krav, med mera.

Läs mer

~~~~


https://www.youtube.com/watch?v=MFE0qAiofMQ

~~~~

Multiculturalism and the Ruling Elite

~~~~