Stefan Swärd - pastor i Elimkyrkan i Stockholm (obs - på videon talar han om att "starta upp Alphakurs" vilken är katolsk - alltså inte kristen!) åker nu runt och gör reklam för sin nya bok ”Inte utan korset” (med omdöme av bl.a Stefan Gustavsson som jag skrivit om förut här).

Om man läser på Swärds blogg så ser man några exempel han ger från sin bok och på människans synd t.ex. "miljösynder" och "att inte bry sig om lidande människor" (t.ex. flyktingar).

Han säger: "Gud är vred på synden".

Självklart är Gud vred på synden. Men det handlar om ARVSSYNDEN: Romarbrevet 3:23: ”Alla har syndat och saknar härligheten från Gud”.

Ingenstans på hans blogg om boken (eller på videon om boken) ser du honom säga detta.

Hur kan en person som inte kan ge ett klart budskap om den synd som heter ARVSYND - att vi alla är syndare från födseln. (1 Mosebok kap. 3) säga sig vara pastor?

För en person som är född på nytt (Johannes 3:3) och därmed inser sitt behov av omvändelse och Guds förlåtelse (och inte har sitt huvud i sanden och flyter med strömmen) är de synder Swärd nämner synder som en pånyttfödd person självklart inte utför. Dessa synder utförs av Satans synagoga, dess lakejer och andra ofrälsta människor.

Det är de styrande (Satans redskap) som inte fått en ny ande genom frälsningen som spyr ut gift i himmelen (chemtrail), som påverkar vädret och som skapar krig och förödelse så människor tvingas fly (bland vilka det även avsiktligt finns terrorister och lyck/lyx-sökare).

Målet är att ställa till med kaos, massdöd, fattigdom, laglöshet etc. för att kunna sätta sin gud Satan på tronen i Jerusalem genom Antikrist.

Swärd tycks inte känna till Satans härjningar med vilka han lurar hela världen att följa sig till evig förtappelse!

Denna grundläggande sanning framkommer inte i omdömet av hans bok.
___

Swärd säger på sin hemsida: "Evangeliska Frikyrkan är en evangelikal rörelse, och vi har Lausannedeklarationen (min betoning) som ett av våra grunddokument".

SUCK! Lausannedeklarationen är INTE från Gud!

Om den inte är från Gud så är den från Djävulen-Satan!

Här (på engelska) kan du läsa och se en video om denna deklaration.

Stefan Swärd är också ordförande i den "kristna" tankesmedjan Claphaminstitutet  - vilket inte heller är från Gud!

Det finns mer om Stefan Swärds villoläror:

Här skriver han om New Wine.

New Wine är ett effektivt redskap för Satan som "de evangelikala" har gått på med hull och hår.

Här kan du läsa mer om New Wine och även om Lugnetkyrkans (Falun) alla villoläror. 

Den "församlingen" Lugnet och det samfundet EFK (samma som Swärd är medlem i) är bara ett par exempel på avfälliga vilseförda "kristna församlingar" i Sverige.

(“Evangelical churches will be the chief instrument to bring the New World Order to birth.” Jeremy Rifkin, New Age leader)

___

Det är mycket sorgligt men de som kallar sig kristna är i stor utsträckning inte pånyttfödda utan kommer att gå evigt förlorade!

___

"Jag är förvånad över att ni så snabbt överger honom som kallade er genom Kristi nåd och vänder er till ett annat evangelium, fast det inte finns något annat. Men det finns några som skapar förvirring ibland er och vill förvränga evangeliet om Kristus. Men om så vi själva eller en ängel från himlen skulle förkunna för er ett annat evangelium än det vi har förkunnat för er - han ska vara under förbannelse. Jag upprepar det vi sagt tidigare: Om någon förkunnar ett annat evangelium än det ni tog emot - han ska vara under förbannelse." Galaterbrevet 1:6-8

"Om någon lär en falsk doktrin och inte håller sig till vår Herre Jesu Kristi sunda ord och till den lära som hör till gudsfruktan, så är han högmodig och begriper ingenting." 1 Timoteusbrevet 6:3-4

___

HÄR är (på engelska) en talande artikel som visar den avfälliga kristenheten i Amerika med "predikanter" som svensk kristenhet ofta beundrar och efterföljer. 

"God is not mocked. (Galatians 6:7). He will in due time reward all men for their works. Of that you can be sure."