Samhällsnytt:

"En forskare håller den här veckan seminarier för att väcka idén hos människor att överväga att bli kannibaler för att rädda klimatet.

Den kontroversiella idén framförs just nu vid mässan ’GastroSummit’ som pågår mellan den 3-4 september hos Stockholmsmässan. Enligt arrangörerna är mässan Sveriges gastronomiska forum och mötesplats för framtidens mat.

----

En av talarna är beteendevetare Magnus Söderlund som är professor i marknadsföring vid Handelshögskolan. Han håller seminarier om möjligheten att bli kannibaler för att rädda klimatet. På måndagen medverkade forskaren i TV4 för att berätta mer om sina undersökningar."

~~~~

Som Bibeln  (Guds ord till människorna) säger, så blir det värre och värre!

Människor kan numera säga och göra saker utan att skämmas!

Romarbrevet 1:22 De påstod att de var visa, men de blev dårar.

Daniet 12:1 "--Det kommer en tid av nöd, som inte har haft sin like ända från den dag då människor blev till, ända till den tiden. Men på den tiden skall alla bland ditt folk bli frälsta som finns uppskrivna i boken.

1 Johannes 5:19 HELA VÄRLDEN ÄR I DEN ONDES VÅLD.

~~~~

Nekrofili (grekiska nekros ’död’ och philia ’kärlek’, ’vänskap’) är en sexuell avvikelse som yttrar sig i sexuell attraktion till den döda (människo)kroppen (lik). Nekrofili kan också uttryckas i sexualmord.

Enligt svensk lag är det enligt brottsbalken 16 kap. 10 § bland annat olagligt att obehörigen flytta, skada eller skymfligen behandla lik eller avlidens aska. En person som gör sig skyldig till någon av dessa handlingar kan dömas för brott mot griftefrid.

Förekomst av denna typ av sexuella handlingar i rättsliga processer inom ramen för brott mot griftefrid är synnerligen ovanliga i Sverige. I oktober 2006 fälldes en man för en sådan handling, vilket enligt åklagaren aldrig tidigare skett i svensk rättshistoria. Wikipedia

(HÄR kan du höra Magnus Söderlund!)

Cannibalism

"Eating the flesh of another human being is not only sinful it is extremely evil as well. We are seeing an increase of cannibalism by Satan worshipers all around the world. Cannibalism is pagan and God does not condone it. It doesn’t matter if someone is already dead it is still wrong. God teaches us to eat plants and animals not people. In the Old Testament we learn that cannibalism was a curse for wickedness. God did not endorse this, but the curse was so bad that out of desperation people had to eat their kids."