https://www.youtube.com/watch?v=k67I7iBDXZE

Detta promotar de svenska pastorerna och prästerna genom sin falska undervisning!!

Se t.ex. vilka som sitter i New Wines styrelse!!

Ca 10.30 minuter in på videon kan de se Bethel Church, där Bill Johnson styr genom New Wine-läran, som alltså svenska pastorer anammar och sprider till "sina medlemmar"!!

Videon visar demon-besättelse, som alltså måste ske för fullt även i Sverige bl.a. genom New Wine-läran!!

(Läs på DAGEN mer om läran (villfarelseläran) och vad de håller på med i Bethel Church.)

Ekumeni är en annan satanisk lära som omhuldas av ulvarna!! 

2 Tess. 2:3-4 Låt ingen bedra er på något sätt. Först måste avfallet komma och laglöshetens människa träda fram, fördärvets son, 4 motståndaren som förhäver sig över allt som kallas gud eller heligt så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud.

Är detta inte avfallet så säg?!

Jag vet inget samfund eller kyrka som inte anammat New Wine-läran (ockultism), ekumenin (katolsk-satanisk), Alpha-kursen (katolsk-satanisk), trosundervisningen (ockult-satanisk)  etc. VET DU?

Här är mer exempel på avfallet (har de nånsin varit rätt?):

S:ta Clara - Gudstjänst som himlen 7 visar.

Även svenska kyrkan har ingått förbund med Satan, vilket du kan se på Sveriges Kristna Råds (SKR) hemsida. Du kan också se frimurarsymbolen ovanför altartavlan.

Svenska kyrkan - och även samfunden - har många frimurarpräster (satansdyrkare).

Om det i samfunden, kyrkorna och i den organiserade kristenheten finns sanna kristna, varför kompromissar de med sanningen?

Skulle Jesus göra det?!

Kan du vara sann kristen och samtidigt kompromissa?!

Det finns en "präst" Kent Wisti, ("årets förnyare"!) som är känd i samhället. Men om han är sannt kristen, varför är han då präst i Svenska kyrkan? Och varför accepterar han att bli upphöjd av samhället?!

Och "pastorn" Tomas Sjödin i Smyrnakyrkan i Göteborg, hur är det med honom? Älskar inte världen också honom. Och han låter sig bli älskad av världen! Varför gör han ett satanstecken (se bild wikipedia) om han har ett rätt hjärta!

Vad säger Bibeln om att bli älskad av världen:

Jakob 4:4-5 Ni otrogna, vet ni inte att vänskap med världen är fiendskap mot Gud? Den som vill vara vän med världen blir fiende till Gud. 5 Eller tror ni att det är tomma ord när Skriften säger : "Svartsjukt längtar Anden som han låtit bo i oss?" 

...och Himlen 7 förmedlar massor som inte är av Gud!!

Gud är tålmodig men inte ur länge som helst.

Den som han har utvalt ska inte ha den minsta synd i hjärtat.

"Utan helighet kan ingen se Herren."

Att vara en kristen är att vara avskild från världen. Men inte att leva i celibat, som katolska präster lögnaktigt lär ut. Därav är all pedofeli!

~~~~

Satan klappar i händerna åt de dumma "kristna"

...de kommer alla att hamna i helvetet, vilket är hans pla n!!

ANDENS FRUKT ÄR KÄRLEK, GLÄDJE, FRID, TÅLAMOD, VÄNLIGHET, GODHET, TROHET, MILDHET, SJÄLVBEHÄRSKNING. Galaterbrevet 5:22-23

Jag är rädd för att trots att de som kallar sig kristna serveras varningar och sanningar som på ett fat, så de inte behöver göra så stor ansträngning själva (utom att vända om från synden och villfarelsen), så hörsammas inte varningarna. Denna bloggägare har varnat i 10 års tid utan att varningarna tagits på allvar.

SE också: Ecumenical Movement - Spritual Whoredom ~ Video