SD: Svenska kyrkan ska stå upp för sin tro

Framgång för SD kan rita om kartan för kyrkoval

~~~~

Liksom svenska folket är blint till massmedia lika blint är det till SD-politiken.

Naturligtvis är SD (Sverigedemokraterna) ett redskap för sionisterna:

/skökan

/världshärskarna

/talmudisterna

/kabbalisterna

/satansdyrkarna).

Men svenska folket har valt att vara blint liksom den falska kristenheten!

Det spelar ingen roll hur mycket fakta som ges, de väljer Satans väg mot fördärvet!

Alla dyrkar de och följer Satans redskap!Exempel ovan på lakejen SD:s politiker och dess härskare: sionism/talmudism/kabbalism/världshärskarna.

~~~~

Matteus 23:13 Ve eder, I skriftlärde och fariséer, I skrymtare, som tillsluten himmelriket för människorna! Själva kommen I icke ditin, och dem som vilja komma dit tillstädjen I icke att komma in.

~~~~

(Jerusalem is the HARLOT)

The portrayal of the harlot’s desolation is sketched according to the outlines of the prophecy of apostate Jerusalem’s judgment by God in Ezek. 23:25-29, 47: “your survivors will be devoured by the fire … they will also strip you of your clothes … and they will deal with you in hatred … and leave you naked and bare. And the nakedness of your harlotries will be uncovered … they will burn their houses with fire.” Likewise, Ezek. 16:37-41 prophesies against faithless Israel: “I will gather together all your lovers with whom you have consorted … they will break down your house of harlotry…and they will leave you naked … they will burn your houses with fire.” … The Ezekiel picture is supplemented by similar OT descriptions of Israel’s coming judgment, which prophesy that God “will strip her naked and … make her desolate” (Hosea 2:3; cf. also Jeremiah 10:25; 41:22 LXX; Micah 3:3 …)