Sedan ett antal år driver Svenska kyrkans församling i Nacka ett projekt för att bygga en moské i anslutning till den befintliga kyrkan i Fisksätra i Stockholm. Den planerade gemensamma byggnaden går under namnet ”Guds hus” och beräknas kosta 39 miljoner kronor, ett belopp som kyrkan nu försöker samla in via en stiftelse. Kritiker har ifrågasatt om kyrkan verkligen ska bygga moskéer och om den inte istället borde fokusera på den kristna tron.

Planerna på att bygga detta Guds hus i Fisksätra började formuleras 2009.Fisksätra är ett invandrartätt område med en stor muslimsk befolkning. Året därefter presenterade prästen och tidigare biskopen i Karlstads stift, Bengt Wadensjö projektet i en debattartikel i Svenska Dagbladet.

Bildresultat för bilder på bengt wadensjö biskop
Bengt Wadensjö

Han refererar där inledningsvis till Sverigedemokraterna:

”När rädslan för det okända i form av Islam nu ger Sverige en profil i nyhetsflödet genom att SD tar plats i riksdagen vill jag lyfta fram en helt annan bild av Sverige. Jimmie Åkesson skrev i Aftonbladet den 20 oktober att ”Muslimerna är vårt största utländska hot”. I Nacka tror vi inte att invandrare eller muslimer skulle vara ett hot. De är en tillgång”.

Bengt Wadensjö menade att muslimer och kristna förenas i tanken att Gud är en och tillade att muslimer är generellt fridsamma och ärliga, samt att projektet skulle innebära att världsfreden börjar i Fisksätra”

Läs hela artikeln i ”Nya tider”:

Detta är egentligen inget som förvånar då Svenska kyrkan (skökan, som är direkt underställd den stora skökan/den katolska skökan) är beredd att förena sig med vad som helst och vem som helst som den hora hon är.

Allt för att ligga bra till hos världen (som drivs av antikrists ande) och Satans synagoga vars medlemmar inte önskar något hellre än att utvecklingen går just i denna, för det rena evangeliet och de sant kristna, så förödande riktning.

Muslimer erkänner inte Jesus Kristus gudomlighet, att Jesus var både Gud och människa, utan ser, om möjligt, Herren som en snäll och vis farbror (profet). En vänlig och vis man bland alla andra vänliga och visa män som har vandrat på jorden.

Enligt bibeln finns det bara en väg till Gud och det är genom Jesus. Det borde Bengt Wadensjö som titulerar sig präst och biskop veta.

"Jag är vägen och sanningen och livet; ingen kommer till Fadern utom genom mig” (Joh. 14:6).

Läs mer