En kyrka (församling) består av de som tillhör Gud.

En kyrka (församling) består av de som är födda på nytt. (Johannes 3:3)

Svenska kyrkan tillhör Satans kyrka alltså Världskyrkan. (Se Sveriges kristna råd)

(Här ser du en pastor som inte kan/vill säga sanningen om Världskyrkan utan tvärtom gör reklam för den!)

De som är födda på nytt tar sig till vara, så inte djävulen kommer åt dem.

1 Petrus 5:8 Var nyktra och vaka, för er fiende djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter vem han kan sluka.

Efesierbrevet 4:27 Ge inte heller djävulen något utrymme.De som är födda på nytt (Guds kyrka/församling) lyder Gud och gör de gärningar som behagar honom.

1 Johannes 2:15-17  Älska inte världen, inte heller det som är i världen. Om någon älskar världen, så finns inte Faderns kärlek i honom. 16 För allt det som är i världen, köttets begär och ögonens begär och ett högfärdigt levnadssätt, det kommer inte från Fadern utan från världen. 17 Och världen och dess begär förgår, men den som gör Guds vilja förblir i evighet

Svenska kyrkan, samfund, organisationer etc. som är medlemmar av Världskyrkan, hittar på det som behagar köttet och världen alltså dem själva.

Var står det att TRANSPERSONER är väkomna i Guds församling?

Var står det att HOMOSEXUELLA är välkomna i Guds församling?

2 Tessalonikerbrevet 3:6 Men vi befaller er, bröder, i vår Herre Jesu Kristi namn, att ni drar er ifrån varje broder som lever oordentligt och inte följer de lärdomar som han har fått av oss.

Jesus tog ALLA våra synder på korset (sålunda även homosexualitet och transsexualitet och liknande synder) och även våra sjukdomar.

1 Petrus 2:24 Våra synder bar han själv i sin kropp upp på träet, för att vi, som har dött från synderna, skulle leva för rättfärdigheten. Genom hans sår har ni blivit helade.

Matteus 22:36-40 Mästare, vilket är det största budet i lagen? 37 Då sa Jesus till honom: Du skall älska Herren, din Gud, av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela ditt förstånd. 38 Detta är det främsta och största budet. 39 Och det andra är detta likt: Du skall älska din nästa som dig själv. 40 På dessa två bud hänger hela lagen och profeterna.

Villkoret är att vi ska tro på detta och leva efter hans bud.

Det betyder att vi ska lyda Gud och hans lagar och hans bud.

För att kunna göra detta så måste vi läsa Bibeln för där står Guds vilja.

Vi kan inte komma till Gud efter detta jordeliv med ursäkter och skylla på våra präster eller pastorer.

Tragisk nog så vet de (pastorer och präster) oftast inte vad Gud säger i sitt ord utan tror hellre på vad världen säger.

Gud ska straffa dem naturligtvis för att de vilsefört de som de är satta att vaka över.

Hebreerbrevet 10:31 Det är fruk­tansvärt att fal­la i den le­van­de Gu­dens händer.

~~~~

("Alla har rätt att leva självständiga liv i enlighet med sin könsidentitet, berättade kyrkosekreterare Cristina Grenholm.")

Min kommentar: Självklart, men att kalla sig kristen är en lögn!