Denna film om de parasiterande från Rumänien och Bulgarien, får tala för sig själv:

Källa