Confessions of an Ex-Luciferian Jew

Eustace Mullins: My Struggle Against the Jews


https://www.youtube.com/watch?v=KkG6turqDJw

VÄRLDEN ÄR I DEN ONDES VÅLD.

1 JOHANNES 5:11

SVERIGE ÄR I DEN ONDES VÅLD.

SVERIGES KRISTNA RÅD VISAR KYRKOR OCH SAMFUND SOM INGÅR I SATANS KYRKA, SOM ÄR VÄRLDSKYRKAN.

2 Thessalonikerbrevet 2:3-4 Låt ingen bedra er på något sätt. Ty först måste avfallet komma och laglöshetens människa, fördärvets son, öppet träda fram, motståndaren som förhäver sig över allt som kallas gud eller heligt, så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud.

JESUS ÄR KUNGARNAS KONUNG OCH HERRARNAS HERRE!