"Sverige är ett rikt land"

"Om inte världens rika länder tar globalt ansvar nu riskerar vi att backa decennier i arbetet mot hunger och fattigdom, säger minister för internationellt utvecklingssamarbete Peter Eriksson (MP)." Läs mer

~~~~

Men handsprit inom hemtjänsten har de

INTE RÅD MED
.


    

Larm om vanvård trots dagliga besök från hemtjänsten En av hemtjänstens ”brukare” visade tecken på grav undernäring och vanvård, en annan levde i misär och avled två dagar efter att ha tagit sig till sjukhus. I båda fallen Lex Sarah-anmäls hemtjänsten i Borås till IVO, Inspektionen för vård och omsorg.

Detta inget undantag utan förekommer inte sällan.