https://www.youtube.com/watch?v=9LYgWfLv77Y

~~~~

Martin Ezpeleta: Sverige omkört av katolska Argentina

Kräver varken diagnos, operationer eller sterilisering vid könsbyte

Igår röstade den argentinska kongressen igenom en ny könstillhörighetslag.

(Artikeln från 2012)

---

Ett exempel på förvirringen:

Rektorn Henrik bar klänning i skolan – för att bryta klädnormer

~~~~

Att världen och därmed även Sverige är i fritt fall står utom allt tvivel.

Jesus som är Skaparen har givit oss ett kön, manligt eller kvinnligt.

Hur mycket vi än ljuger för oss själva, kan vi kan inte ändra detta. Vårt DNA ljuger inte.

Det som kännetecknar den sista tiden innan Gud stiger ned igen på jorden är att allt är perverterat.

Vi är nästan framme vid alltings förvridning.

Vad blir resultatet?

Naturligtvis att de som perverterar och de som låter sig perverteras hamnar i HELVETET, borta från Guds ansikte för evigt!Uppenbarelseboken 21:8 " Men de fega, de otroende och de skändliga, mördarna, de otuktiga, trollkarlarna, avgudadyrkarna och alla lögnare skall få sin del i sjön som brinner av eld och svavel. Detta är den andra döden."