EKUMENI (SE OVAN) SKAPAT AV SATAN OCH HANS FOLK!

Nu uppmanas "kristna" att be för Sverige.

Men vad säger Gud om det?

2 Krönikeboken 7:14 Om mitt folk, som är uppkallat efter mitt namn, ödmjukar sig och ber och söker mitt ansikte och omvänder sig från sina onda vägar, då vill jag höra det från himlen och förlåta deras synd och skaffa läkedom åt deras land.

Vill du som kallar sig kristen höra dessa ord från Herren?

Eller tror du Gud ser mellan fingrarna?

Är inte Gud en nitälskande Gud?

Är inte Gud en svartsjuk Gud?

Det är inte svårt att se att de som kallar sig kristna i Sverige är hycklare.

"Kristna" går i ok med djävulen genom medlemskap i Satans kyrka som är VÄRLDSKYRKAN.

De som kallar sig kristna har alltså gått i förbund med Satan!

Se Sveriges Kristna Råd, du som har ögon att se med.

De bedragna "kristna" fördrar synden och fördrar falska lärare!

ÄNDÅ TROR DE ATT GUD LYSSNAR!!

Hör Gud bön från onda hjärtan?!

VAD SÄGER DEN GUD DU SÄGER DIG TRO PÅ:

Jakobsbrevet 4:8 Närma er Gud, så skall han närma sig er. Gör era händer rena, ni syndare, och rena era hjärtan, ni tvehågsna.

Jakobsbrevet 4:4 Ni trolösa, vet ni inte att vänskap med världen är fiendskap mot Gud? Den som vill vara världens vän blir Guds fiende.

1 Korinthierbrevet 10:21 Ni kan inte dricka både Herrens bägare och onda andars bägare. Ni kan inte ha del både i Herrens bord och i onda andars bord.

Den som vill tillhöra Gud har inte ett dubbelt hjärta.

Den som vill tillhöra Gud renar sig.

Den som vill tillhöra Gud hatar världen.

Den som vill tillhöra Gud håller sig borta från onda andar.

Hebreerbrevet 12:14  Faren efter frid med alla och efter helgelse; ty utan helgelse får ingen se Herren.

2 Korinthierbrevet 7:10 Ty en sorg efter Guds vilja för med sig en ånger som man inte ångrar och som leder till frälsning. Men världens sorg leder till död.

~~~~

Läs också här!

Och här!

Puritan Thomas Watson - Heart Purity (Christian audiobook)

Detta händer de falska kristna och de bedragna!

~~~~

Det som hindrar Antikrists framträdande uppenbarat

Här ovan är en video av APG29, som jag absolut inte håller med om!

Varför?

Jo, du kan se orsaken i texten ovan och i länkarna!

De kristna i världen är inte alls många, vilket APG29 hävdar att de är.

De är FÅ!

Sant kristna ger sig inte åt Satan, som de nuvarande "kristna" gör!!

HUR MYCKET SKA TILL INNAN DET FÖRÖDANDE AVFALLET BLIR SYNLIGT AV DE SOM KALLAR SIG KRISTNA...!?

HAR SAMFUNDSKYKORNA OCH ANDRA KYRKOR VARIT MER AVFÄLLIGA ÄN NU - SÅ SÄG!!

Matteus 24:12 Och eftersom laglösheten tilltar, kommer kärleken att svalna hos de flesta.

"KRISTENHETEN" ÄR UNDER SATANS HYPNOS!!

(Observera - att "alertsweden.bloggo.nu" anses som en "hate-site" av lögnarna! Det är ännu inte sagt, men Bibeln säger att somliga ska pryglas och föras in i synagogor och inför domare! Det gäller alltså dem, som står för och tror på Guds ord, som är sanningens ord.)