Svenska HAARP – LOIS – EISCAT – Chemtrails – Vädermanipulering

Med gott samvete (eller utan samvete snarare...) undanhåller regeringen, SMHI och media svenska folket denna sanning - medan de tjatar om den "globala uppvärmningen"!

Är det inte fantastiskt!

Chemtrails över Skåne diskuteras med flygledare. Lögner serveras! video

Skrattretande!

GeoEngineering Watch

******

"Ty inget är dolt som inte skall bli uppenbarat. Och inget är gömt som inte skall bli känt och komma i dagen." Lukas evangelium 8:17

”Och himlen försvann som när en bokrulle rullas ihop, och alla berg och öar flyttades från sin plats. Kungarna på jorden, stormännen och härförarna, de rika och de mäktiga, alla slavar och fria, gömde sig i hålor och bland bergsklyftor, och de sade till bergen och klipporna: ’Fall över oss och göm oss för hans ansikte som sitter på tronen och för Lammets vrede. Ty deras vredes stora dag har kommit, och vem kan då bestå?" Uppenbarelseboken 6:14-17

”Men de fega, de otroende och de skändliga, mördarna, de otuktiga, trollkarlarna, avgudadyrkarna och alla lögnare skall få sin del i sjön som brinner av eld och svavel. Detta är den andra döden." Uppenbarelseboken 21:8

******