DAGEN: "Filadelfiakyrkan i Stockholm var fullsatt då Sveriges kristna råd manifesterade för asylsökande konvertiter. Även i flera andra städer gjordes liknande arrangemang."

~~~~

Den som är född på nytt (Johannes 3:3) kan se att Sveriges kristna råd inte är från Gud.

Vad har katolska kyrkan med kristen tro att göra?

Vad har ekumeni (alla religioner tillsammans) med Bibeln (Guds ord) och Jesus lära att göra?

Matteus 7:14-15; 21-23 säger:

13 Gån in genom den trånga porten. Ty vid och bred är den väg som leder till fördärvet, och många äro de som gå fram på den;

14 och den port är trång och den väg är smal, som leder till livet, och få äro de som finna den.

15 Tagen eder till vara för falska profeter, som komma till eder i fårakläder, men invärtes äro glupande ulvar.

21 Icke kommer var och en in i himmelriket, som säger till mig: 'Herre, Herre', utan den som gör min himmelske Faders vilja.

22 Många skola på 'den dagen' säga till mig: 'Herre, Herre, hava vi icke profeterat i ditt namn och genom ditt namn drivit ut onda andar och genom ditt namn gjort många kraftgärningar?'

23 Men då skall jag betyga för dem: 'Jag har aldrig känt eder; gån bort ifrån mig, I ogärningsmän.'

~~~~

2 Thessalonikerbrevet 2:3-4 säger:

3 Låten ingen bedraga eder om vad sätt det vara må. Ty först måste avfallet hava skett och »Laglöshetens människa», fördärvets man, hava trätt fram,

4 vedersakaren, som upphäver sig över allt vad gud heter, och allt som kallas heligt, så att han tager sitt säte i Guds tempel och föregiver sig vara Gud.


Den som inte kan se att avfallet är här måste vara blind!