Självklart kan varken barn eller vuxna, som de sittstrejkande fullvuxna afghanerna (eller övriga lycksökare från länder där det pågår konflikter och oroligheter) på egen hand börja ge hals och organisera ett motstånd mot de utvisningar som migrationsverket har beslutat om för flertalet av dem på grund av att de saknar skyddskäl och endast har tagit sig till Sverige för att få ett bättre liv, permanenta uppehållstillstånd med allt GRATIS, vilket de svenska skattebetalarna förväntas stå för.

De behöver andra (starka grupper) som för deras talan och i detta fallet så är det ”Sveriges kristna (sataniska) råd” (bestående av alla etablerade kyrkor och samfund i Sverige), ”Flyktinggruppernas riksråd (FARR)”, ”Ensamkommandes förening” och rörelsen ”Vi står inte ut”, som har ondgjort sig över migrationsverkets beslut att ge de ljugande vuxna parasiterna avvisningsbeslut.

Läs mer

SATAN KAN SKATTA SIG LYCKLIG SOM HAR SVERIGES "KRISTNA" RÅD!

I SKR SAMLAS ALLA SOM ÄR KRISTNA TILL NAMNET MEN INTE I VERKLIGHETEN.

~~~~

Denna bloggägare är övertygad om att "den stora skökan" är Israel.

Det är inte Rom som ska ödeläggas inte heller USA som somliga tror.

Läs: Jerusalems ödeläggelse & Unbelieving Israel and Their Rejection of Jesus Christ

Jerusalem är byggt på sju kullar. De färger på kläderna som det falska katolska prästerskapet har, har även Israels falska präster - i alla fall kommer att ha - i Antikrists tempel..

Jerusalems ödeläggelse är nära. Se vers 21:20!