En intervju med Erik Åsard på radions kanal 1 gjordes av reportern Lena Bejerot den 19 september, angående boken – Konspirationsteorierna och verkligheten.

Det var inget annat att vänta att du Åsard skulle vara okunnig - medvetet eller omedvetet - förhoppningsvis ljög du omedvetet.

Och vet ... du hade inte fått medverka i radion om du talade sanning!

"De som ägnar sig åt konspirationsteorier borde granskas", säger du Erik Åsard. Ja, gör gärna det - då vaknar du förhoppningsfullt upp ur din djupa sömn!

---

Redan i skapelsens början sade Satan till Eva i Lustgården: "Skulle då Gud ha sagt":

1 Mosebok 3:1 Men ormen var listigare än alla andra markens djur som  HERREN Gud hade gjort; och han (Satan) sade till kvinnan: "Skulle då Gud ha sagt: 'Ni ska inte äta av något träd i lustgården'.

Åsard - det kallas för KONSPIRATION! Satan konspirerade tillsammans med ondskans andemakter i himlarymden (Ef. 6:12)!

Här är några fler bibelord om "konspiration". Slå upp dem i din bibel - om du har någon.

Och här:

Psalm 2:2. Jordens konungar reser sig upp, och furstarna rådslår med varandra (konspirerar), mot HERREN och hans smorde: 3. "Låt oss slita sönder deras bojor och kasta deras band ifrån oss."

Om du Åsard skulle vara en kristen - omvänd och på Jesus Kristus troende  - skulle du få förstånd till att se sanningen.

Nu är du lika fången av Satans lögner som större delen av mänskligheten.

Åsard - bara Jesus Kristus kan ge dig förstånd till att se verkligheten = sanningen! Dina så kallade lärdomar hjälper dig inte på DOMENS DAG!

1 Kor 1:25. Ty Guds dårskap är visare än människor, och Guds svaghet är starkare än människor. 26. Ty betänk, mina bröder, hur det var vid er kallelse: inte många som var visa efter köttet blev kallade, inte många mäktiga, inte många av förnämlig släkt. 27. Men det som för världen var dåraktigt, det utvalde Gud, för att han skulle låta de visa komma på skam. 28. Och det som i världen var svagt, det utvalde Gud, för att han skulle låta det starka komma på skam. Och det som i världen var ringa och föraktat, det utvalde Gud — ja, det som ingenting var — för att han skulle göra det till intet, som någonting var. 29. Ty han ville inte att något kött skulle kunna berömma sig inför Gud.

___

Radion är ett Satans verktyg - om ni inte visste det redan! Har ni någon gång hört dem tala om NWO   - den nya världsordningen?!

 =911

NEJ! Trots att det talas om detta på video och i artiklar över hela världen tiger radion som muren.

Ja, även eliten själv talar om NWO (en världsregering) eftersom de vet att de snart har genomfört den och att inget kan stoppa dem. (Naturligvis ska Gud göra om intet deras planer när tiden är inne.)

AVSLÖJANDE! 

Radion (och all annan lögnmedia) med sina journalister och reportrar tjänar inga andra än mörkrets makter och dess hantlangare - de som kallas "elit" eller globalister!

Eliten styr och kontrollerar hela världen (ja, hela världen även Sverige!) genom konspiration.

De har snart genomfört sin av Satan inspirerade NYA VÄRLDSORDNING  - NWO! 

Att den världsordningen är urgammal vet alla med förstånd. Men de som inte läser Bibeln är okunniga eftersom deras hjärtan är förmörkade av Satan.

Ef. 4:17. Jag tillsäger er alltså och uppmanar er allvarligt i Herren, att inte mer vandra såsom hedningarna i sitt sinnes fåfänglighet vandrar, 18. hedningarna, vilka, i följd av den okunnighet som råder hos  dem genom deras hjärtans förstockelse, är förmörkade till förståndet och bortkomna från det liv som är av Gud.

Professor Erik Åsard - vill du bli fri och få förstånd, så ödmjuka dig inför Gud den Allsmäktige. Kanske han i sin nåd tar emot dig!

Joh. 8:36 Om nu Sonen gör er fria, så blir ni verkligen fria.

***

Förresten... här  är mer konspirationer!

OM ATT ÄLSKA SANNINGEN:

2 Tess. 2:8. Sedan skall "den Laglöse" träda fram, och honom skall då  Herren Jesus döda med sin muns anda och tillintetgöra genom sin tillkommelses uppenbarelse —  9. honom som efter Satans tillskyndelse kommer med lögnens  alla kraftgärningar och tecken och under 10. och med orättfärdighetens alla bedrägliga konster, för att bedraga dem som går förlorade, till straff därför att de inte gav kärleken till sanningen rum, så att de kunde bli frälsta.