As everybody knows the Synagogue of Satan created Communism and they also destroyed Russia and other countries like North Korea, China and so on.

They are going to destroy the whole world!

~~~~

“If the tide of history does not turn toward Communist internationalism … then the Jewish race is doomed.” --George Marlen, Stalin, Trotsky, or Lenin (New York, 1937), p. 414


“Anti-Communism is anti-Semitism.” --Jewish Voice (New York: National Council of Jewish Communists), July-August 1941, p. 23

"No one will enter the New World Order unless he or she will make a pledge to worship Lucifer. No one will enter the New Age unless he will take a LUCIFERIAN Initiation." - David Spangler 

Director of Planetary Initiative United Nations Kabbala - the religion of the Synagogue of Satan


Läs om "MYSTERY BABYLON" här!


~~~~

”Clintons politik för Syrien kan leda till krig mot Ryssland

Det är satansdyrkarnas - som Clintons och de andras - eviga längtan!

De har skapat de andra krigen och bara väntat på ett rätt tillfälle att sätta igång VÄRLDSKRIG NR III.

Trösten är att de ska få det straff de förtjänar av Gud den Allsmäktige!


5 Mosebok 32:35 "Min är hämnden och vedergällningen, sparad till den tid då deras fot skall vackla. Ty nära är deras ofärds dag, och vad dem väntar kommer med hast."


(observera - att "alertsweden.bloggo.nu" kan anses som en "hate-site" av lögnarna!)