Syrisk-ortodoxa kyrkans patriark till Sverige på inbjudan av Svenska kyrkans ärkebiskop Antje Jackelén. Läs mer

~~~~

Gud säger i sitt Ord att ingen blir frälst, som inte är född på nytt.

Johannes 3:2-4 Han kom till Jesus om natten och sade: "Rabbi, vi vet att det är från Gud du har kommit som lärare, ty ingen kan göra sådana tecken som du gör, om inte Gud är med honom." Jesus svarade: "Amen, amen säger jag dig: Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike." Nikodemus sade: "Hur kan en människa födas när hon är  gammal? Inte kan hon väl komma in i moderlivet och födas en gång till?"

Inga "patriarker" eller "ärkebiskopar" kommer till Guds rike, om de inte är födda på nytt. Och inga andra heller.

Detta Ord från Guds mun kan inte missförstås.

Om man missförstår det, är det för att man inte vill förstå.

Så frågan är:

Väljer du få ära från Gud eller väljer du ära från människor?

Väljer du himmel eller helvete?

Gud eller djävulen?

Valet är ditt!