Idag sänder de ett program på P1 radion om tågstopp

"Ett strömlöst tåg utan ljus, ventilation, information och toaletter. Hur reagerar vi som individer och som grupp när vi drabbas av något oväntat och obehagligt?"

~~~~

SJ:s ställföreträdande presschef vars namn vi inte får veta använder ett symbolspråk: "Det är bättre att ett tåg får vänta än tjugo."

Det syftar med all säkerhet på Jesus förestående död, eftersom de kommunicerar med varandra genom symbolspråk.

Det judiska folkets ledare sa:

Johannes 11:47-50 Översteprästerna och fariseerna kallade då samman Stora rådet och sade: "Vad gör vi? Den här mannen gör många tecken. Låter vi honom hålla på så här kommer alla att tro på honom, och sedan kommer romarna och tar ifrån oss både templet och folket." En av dem, Kaifas som var överstepräst det året, sade till dem: "Ni förstår ingenting. Inser ni inte att det är bättre för er att en man dör för folket än att hela folket går under?"


ÄR DET NÅGON SOM TROR DET INTE VAR ARRANGERAT?

ÄR DET NÅGON SOM INTE VET ATT VÄRLDEN ÄR EN SCEN FÖR DE KRIMINELLA (frimurare och satansdyrkare som blint lyder Satan) OCH ATT DE SKRATTAR ÅT OSS ANDRA?


DE HAR ETT SYFTE DET ÄR ATT SÄTTA SIN GUD SOM ÄR SATAN PÅ TRONEN I JERUSALEM.

DENNE SÅ KALLADE GUDEN ÄR DJÄVULEN SJÄLV INKARNERAD I ANTIKRIST. (Uppenbarelseboken kap.13 0ch 14)

FÖRMODLIGEN SER VI PLANERNA I SION VISES PROTOKOLL OCH TALMUD SNART VARA HELT GENOMFÖRDA.

DET SÅ KALLADE TÅGSTOPPET INGÅR I DERAS PLAN ATT SKAPA KAOS OCH KONTROLL I VÄRLDEN.

SVERIGES OCH VÄRLDENS POLITIKER OCH JOURNALISTER ÄR DUKTIGA MEDLÖPARE!

LÄS MER HÄR!